Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 2A‎ > ‎

Plan wychowawczy

Plan działań wychowawczych  dla klas drugich

 na rok szkolny 2015 / 2016

 

CEL GŁÓWNY

ZADANIA

DZIAŁANIA

I. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

 

 

 

CW I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku.

 

CW I / Z 1

-Udział w zajęciach na basenie

- Organizowanie spacerów

-Organizowanie wycieczek krajoznawczych

-Pogadanki

-Udział w Dniu Sportu

2. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie  własne i innych osób.

CW I / Z 2

-Zwracanie uwagi na estetykę spożywania II śniadania

-Działania praktyczne

-Udział w akcjach: Warzywa i owoce w szkole i Mleko w szkole

-Fluoryzacja

-Udział w spotkaniach z pielęgniarką szkolną

-Promowanie zdrowego odżywiania

II. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań tj. asertywność, tolerancja,   akceptacja w różnych sytuacjach społecznych.

CW II

 

 

1.Rozwijanie zachowań asertywnych i tolerancji.

CW II / Z 1

-Czytanie opowiadań terapeutycznych

-Pogadanki

-Drama

-Tematyczne prace plastyczne

- obchody Dnia Tolerancji

III. Kształtowanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji .

 

 

CW III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki.

 

 

CW III / Z 1

 

 

-Systematyczna współpraca z Biblioteką Szkolną i Biblioteką  Publiczną

-Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Szkolną i Bibliotekę  Publiczną

2. Rozszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

 

CW III / Z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Przygotowywanie ciekawostek przez dzieci

-Tworzenie gazetek tematycznych

-Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji

-Przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów

-Udział w wycieczkach: turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych

 

 

 

                                                                                                                                         Opracowane przez zespół klas drugich

                                                                                                                                                  Data i podpisy koordynatorów

                                                                                                                           10.09.2015r.  Ewa Chałupka ……………………………………

                                                                                                                           10.09.2015r.  Danuta Kuczyńska ………………………………..

                                                                                                                           10.09.2015r.   Urszula Rąpała …………………………………..

                                                                                                                           10.09. 2015r.   Małgorzta drabek – Rogowska ……………………