Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1M‎ > ‎

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

opublikowane: 29 wrz 2015, 12:57 przez Nieznany użytkownik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 Cel

 Zadanie

 Działania

 


 Promowanie
 zdrowego
 i aktywnego
 stylu życia

 
 Kształtowanie
 umiejętności
 aktywnego wypoczynku


 Kształtowanie 
 prawidłowych nawyków
 dbania o zdrowie własne
 i innych osób

 - Organizowanie spacerów.
 - Wycieczki środowiskowe.
 - Pogadanki.
 - Udział w obchodach Dnia Sportu.
 - Gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe.


 - Zwracanie uwagi na estetykę spożywania II śniadania.
 - Pogadanki. Scenki dramowe.
 - Udział w akcjach: "Owoce i warzywa w szkole", "Szklanka mleka".
 - Fluoryzacja.
 - Udział w spotkaniach z pielęgniarką szkolną.

 Kształtowanie właściwych postaw i zachowań tj. asertywność, tolerancja,   akceptacja w różnych sytuacjach społecznych.

 

Rozwijanie zachowań
 asertywnych i tolerancji.

 
 - Zabawy dydaktyczne.
 - Pogadanki.
 - Scenki dramowe.
 - Tematyczne prace plastyczne.
 - Dzień Tolerancji. Kształtowanie
 ciekawości
 poznawczej oraz
 umiejętności
 korzystania z różnych
 źródeł informacji

 
 Rozwijanie umiejętności
 korzystania z zasobów
 biblioteki. Rozszerzanie wiedzy
 o otaczającym świecie.

  - Współpraca z Biblioteką Szkolną i Publiczną
 - Udział w konkursach organizowanych przez
   Bibliotekę Szkolną i Bibliotekę  Publiczną
 - Zorganizowanie kącików czytelniczych
 - Zainteresowanie książkami różnych autorów


 - Gazetki tematyczne.
 - Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji.
 - Konkretne działania (eksperymenty,doświadczenia).
 - Udział w wycieczkach.

 

Comments