Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1M‎ > ‎

KONKURSY

opublikowane: 21 lut 2016, 11:09 przez Nieznany użytkownik
39 konkurs recytatorski „WARSZAWSKA SYRENKA”

Zachęcamy do udziału w 39 konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka”.
W naszej szkole dla klas pierwszych w terminie do 11 marca odbędą się etapy klasowe konkursu, zaś do 18 marca etap szkolny. Dzieci przygotowują REPERTUAR zgodnie z regulaminem:
ŸCzas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 3 minut!
ŸKlasy I – III: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna. ŸProsimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. 
Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.

KRYTERIA OCENY

Jury ocenia:
- dobór repertuaru
- interpretację utworu
- kulturę mowy
- ogólny wyraz artystyczny

Konkurs na ozdobę wielkanocną
KRYTERIA OCENY

Jury ocenia:
- walory artystyczne i estetyczne
- pomysłowość
- nawiązanie do tradycji świątecznej
- samodzielność.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Prace należy składać w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie u p. Małgorzaty Kajkowskiej lub p. Marioli Zawadzkiej lub Bibliotece Publicznej  Filii Piaseczno – Osiedle Oddział dla dzieci i młodzieży do p. Marioli Strzelczyk
w terminie do dnia 18 marca 2016 roku. Po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji.
3. Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie i Biblioteki Publicznej Filii Piaseczno – Osiedle Oddział dla dzieci i młodzieży zostaną opublikowane wyniki konkursu i dane osobowe zwycięzców.

Konkurs Na Tradycyjną Palmę Wielkanocną 2016 r.

1. Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną nie wyższą niż 2 metry.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, z wykorzystaniem wyłącznie tradycyjnych form zdobniczych (naturalnych elementów roślinnych, papieru, bibuły oraz wstążek; dopuszcza się użycia kleju). Prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej. Nie dopuszcza się użycia sztucznych elementów dekoracyjnych - sztuczne kwiaty, gotowe dekoracje z plastiku, etc.)
3. Do pracy konkursowej powinna być przymocowana metryczka zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko autora / autorów lub nazwa grupy przedszkolnej, wiek autora/ grupa wiekowa, dane przedszkola/szkoły/klubu (adres, nr szkoły, klasa, kontakt)
4. Prace konkursowe dostarczyć należy do dnia 12 marca 2016 r. do Muzeum Regionalnego w Piasecznie,
Pl. Piłsudskiego 10.
Po terminie prace nie będą przyjmowane!

Więcej informacji: Centrum Kultury w Piasecznie, Muzeum Regionalne w Piasecznie
Comments