Integracja‎ > ‎

Rola Rodziców w edukacji integracyjnej

Myśląc o integracji, należy pamiętać o wyjątkowej roli rodziców w procesie edukacji dzieci zarówno tych o szczególnych potrzebach, jak i zdrowych, które uczęszczają do klasy integracyjnej.

Rodzice dzieci z problemami borykają się z różnego rodzaju wyzwaniami w życiu codziennym, przede wszystkim z dużą liczbą godzin terapii i zajęć usprawniających ich dzieci, ale również często z zaburzeniami zachowania dzieci, uzależnionymi od rodzaju problemu, np. nadpobudliwością, nadreagowaniem na różne bodźce czy zaburzeniami koncentracji. Rodzice dzieci zdrowych decydujący się na zapisanie dziecka do klasy integracyjnej, powinni mieć na uwadze fakt, iż różnego rodzaju zachowania i sytuacje trudne mogą wystąpić w klasie integracyjnej. Obecność nauczyciela wspomagającego jest najczęściej wystarczającym wsparciem na terenie szkoły, jednak rolą rodziców dzieci zdrowych jest tłumaczenie swoim dzieciom sytuacji, które mogą wystąpić, wspieranie ich oraz kształtowanie postawy empatycznej wobec innych uczniów.