Integracja‎ > ‎

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oceniani są na zasadach ogólnych z uwzględnieniem zasady indywidualizacji pracy z uczniem, przez dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Najważniejszym kryterium oceny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności jest wysiłek włożony przez ucznia, zaangażowanie w wykonywaną pracę, motywację, systematyczność oraz wykorzystanie w pełni swoich możliwości. Nauczyciel powinien bazować na mocnych stronach ucznia, a rozwijać te słabsze.

Nauczyciel dokonując oceny współpracuje z zespołem nauczycieli i specjalistów pracujących z danym uczniem w szkole
a szczególnie z nauczycielem wspomagającym.

Szczegółowe wskazania do oceniania uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby psychofizyczne i edukacyjne ucznia zawarte są w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym oraz WSO.