Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2019/2020‎ > ‎

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ PIASECZNO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie Zgodnie z harmonogramem oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w roku szkolnym 2020/2021 utworzone zostaną klasy sportowe:
  • klasy IV – profil piłka koszykowa (chłopcy i dziewczęta)
  • klasy IV – profil pływacko-zapaśnicza (chłopcy i dziewczęta)
  • klasy VI – profil piła koszykowa (chłopcy i dziewczęta)
Chętnych zapraszamy do rekrutacji która przeprowadzona zostanie w formie papierowej przez szkołę.
Wnioski można pobrać w zakładce rekrutacja lub bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 ul.Szkolna 14.
Rekrutacja rozpocznie się od dnia 8 czerwca 2020 r.
Termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim (lub oświadczeniem podpisanym przez rodziców), potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia upływa 12 czerwca 2020 r. 
Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz.17.00 będzie to próba sprawności fizycznej (Szkoła Podstawowa nr 5, ul Szkolna 14)

Zasady naboru, harmonogram, próby sprawnościowe i zasady uzyskiwania punktów oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem http://www.sp5piaseczno.pl w zakładce rekrutacja.