Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2015/2016‎ > ‎

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na usługi remontowe w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie, proszę o złożenie oferty do dnia 27.11.2015 r. do godz. 12.00.

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie oferty jest Karolina Hofman, Kierownik Administracyjno-Gospodarczy Szkoły
Oferty należy przesyłać na adres e-mail: k.hofman@sp5piaseczno.pl

Przedmiotem zapytania są następujące usługi:
a) Remont i uzupełnienie fugowania przy wejściu: podjazd i schody przy zejściu do szatni
b) Wykonanie podwyższenia przewodów wentylacji sal rurami dwuściennymi izolowanymi dla zwiększenia ciągu kominowego. Uzbrojenie wylotów nasadami typu „turbowent”. Zamurowanie otworów bocznych w głowicach kominów. Zamontowanie w salach lekcyjnych na górnych ramach okien nawiewników ciśnieniowych.
c) Odmalowanie 5 sal lekcyjnych
d) Czyszczenie i malowanie ogrodzenia wokół szkoły, ok. 145 przęseł.

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upłynięciu terminu ich składania.