Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2014/2015‎ > ‎

Konkurs plastyczny dla klas I-III "Mój Anioł Stróż"

Regulamin konkursu "Mój Anioł Stróż"

I. Cele konkursu
Pogłębienie wiary i świadomości dziecka co do istnienia i działania Anioła Stróża.
Budowanie zaufania wobec Boga, który czuwa nad nami w każdej chwili naszego życia.
Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.

II. Organizator konkursu
Elżbieta Rybska-Dziedzic – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

III. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas I - III szkoły podstawowej.
Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:
Kategoria I – dzieci z kl. I
Kategoria II – dzieci z kl. II
Kategoria III – dzieci z kl. III

IV. Zasady organizacyjne
1. Prace należy wysłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5
Elżbieta Rybska-Dziedzic
ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno
lub dostarczyć osobiście do szkoły w terminie do 5 czerwca 2015 roku.

2. Konkurs plastyczny może być wykonany techniką dowolną, format prac A4.

3. Prace powinny przedstawiać sytuacje, w których Anioł Stróż czuwa nad dzieckiem.

4. Kryteria oceny:
- pomysłowość
- estetyka
- poziom trudności wykonania pracy
- samodzielność

5. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa i nazwa szkoły.
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych dziecka na potrzeby konkursu.
Prace nie będą zwracane.

6. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz prace wyróżnione. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział w konkursie.

7. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana 10.06.15 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5.

8. Termin rozdania nagród i dyplomów dla uczestników konkursu zostanie podany wraz z listą nagrodzonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5.