Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2014/2015‎ > ‎

Konkurs fotograficzny dla klas IV-VI "Bóg wszechmogący w otaczającym nas świecie"

Regulamin konkursu fotograficznego dla klas IV-VI

I. Cele konkursu
1. Zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, gdzie w różnych dziełach wyraźnie widać nadprzyrodzoną moc Stwórcy.
2. Rozwijanie talentów fotograficznych.

II. Organizator konkursu
Elżbieta Rybska-Dziedzic – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

III. Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.
2. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
3. Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia.
4.Lista nagrodzonych zostanie opublikowana 10.06.15 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5.

IV. Zasady organizacyjne
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie amatorskiej fotografii o tematyce: „Bóg wszechmogący w otaczającym nas świecie”.

2. Wykonana przez uczestnika fotografia nie powinna być większa niż A4.

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe.

4. Zdjęcia nie powinny posiadać znaków i twardych ramek.

5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace, przy czym nagrodzona może być tylko jedna praca danego 
uczestnika.

6.Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęć nie realizujących tematu konkursu.

7. Zdjęcia nie będą zwracane.

8. Prace należy wysłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5
Elżbieta Rybska-Dziedzic
ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno
lub dostarczyć osobiście do szkoły w terminie do 29 maja 2015 roku.

9. Zdjęcia konkursowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie.

10. Koperta powinna być opisana: imię i nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły uczestnika. W kopercie powinna być pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie fotograficznym i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu z datą i czytelnym podpisem.

11. Kryteria oceny:
- pomysłowość
- oryginalność
- estetyka
- zgodność z tematem