Stowarzyszenie JEDYNKA

Stowarzyszenie JEDYNKA
zostało powołane w celu organizacyjnego i merytorycznego wpierania działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.

Stowarzyszenie JEDYNKA

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie
73-200 Choszczno
ul. Obrońców Westerplatte 1a
mail: stowarzyszenie@sp1.choszczno.edu.pl