Projekty realizowane z TIK

Z zastosowaniem TIK realizujemy wiele projektów szkolnych, szczególnie tych międzyprzedmiotowych. Szeroko stosujemy technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach międzynarodowych Comenius i eTwinning. Narzędzia TIK włączamy w projektach do realizacji zadań.

Media cyfrowe umożliwiaja nam sprawną komunikacje pomiedzy partnerami oraz zaprezentowanie efektów podejmowanych działań.