กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ (AAR)

โพสต์7 ก.พ. 2559 10:02โดยจำรัส สอนกล้า

ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ (AAR)โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ (AAR : After Action Review) โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) ครั้งที่ 1 เพื่อทบทวนจุดประสงค์เป้าหมายของนโยบาย ให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการทุกโรงได้ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของตนเอง และเพื่อเพิ่มพูนเติมเต็มกิจกรรมให้สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่มีก่อนปิดโครงการการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประชุมปฏิบัติการ แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และนำเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 120 โรง และโรงเรียนคู่ขนาน 11 โรง รวม 131 โรงเรียนโดย นายชูชัย ประดับสุข นางพัฒนา คำผุย และทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ทุกคน


Google+ Photo Album


สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

โพสต์3 ก.พ. 2559 01:00โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 29-31 มกราคม 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีเปิด และให้กำลังใจนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันGoogle+ Photo Album


สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

โพสต์2 ก.พ. 2559 21:14โดยพนิดา ยิ่งกล้า   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2559 00:45 โดย จำรัส สอนกล้า ]

วันที่ 30 มกราคม 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 
โดย ดร.สังคม จันทร์วิเศษ มอบเข็ฒเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1 ที่เข้ารับรางวัลจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายชูชัย ประดับสุข 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านวิชาการดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ ชนะเลิศเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ ด้านวิชาการ นายสุเทพ แปลงทับ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ และนางพนิดา ยิ่งกล้า 
ครูโรงเรียนบ้านแจรนฯ ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Google+ Photo Album


สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

โพสต์2 ก.พ. 2559 21:03โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 31 มกราคม 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
โดย นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบเกียรติบัตร และโลห์ ประกาศเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1 ที่เข้ารับรางวัลจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายชูชัย ประดับสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ นายสุเทพ แปลงทับ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว และนางพนิดา ยิ่งกล้า ครูโรงเรียนบ้านแจรนฯ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์Google+ Photo Album


สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับชาติ

โพสต์24 ธ.ค. 2558 12:29โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยคุณครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับชาติ ที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 19 รายการ โดยผลงานที่นำเสนอเป็นคุณภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ที่ถูกคัดสรรผลงานจากการแข่งขันเป็นตัวแทนจากระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติขอแสดงความยินดีและชื่นชม ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างชื่อเสียงให้ สพป.สุรินทร์ เขต 

Google+ Photo AlbumObec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์24 ธ.ค. 2558 11:10โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ นายชูชัย ประดับสุข ร่วมแข่งขันผอ.กลุ่มยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ และดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมแข่งขันศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ที่จังหวัดนครนายก วันที่ 21 ธันวาคม 2558

Google+ Photo Album


Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื

โพสต์24 ธ.ค. 2558 11:05โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ นายชูชัย  ประดับสุข ร่วมแข่งขันผอ.กลุ่มยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ  และดร.จำรัส  สอนกล้า ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมแข่งขันศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม 
ด้านวิชาการ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ที่จังหวัดนครนายก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558

Google+ Photo Album


การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558

โพสต์8 ธ.ค. 2558 10:56โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา นำโดย นายอนุสรณ์ ไทยเดชา ประธานกรรมการ 
เดินทางมาประเมินเพื่อคัดเลือกผู้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 ผู้รับการประเมินคือ ดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มสื่อและนวัตกรรมฯ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในการประเมินครั้งนี้
ได้รับเกียรติ จาก นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ. สพป.นครราชสีมา 
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ สพฐ. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต1 นายชูชัย ประดับสุข ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และคณะครูร่วมเป็นประจักษ์พยานการประเมิน

อัลบั้มรูปภาพ Google+


จังหวัดสุรินทร์ในนามเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ร่วมแถลงข่าว

โพสต์2 ธ.ค. 2558 07:36โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุรินทร์ในนามเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 
ณ อาคาร สพฐ. นำโดย ผอ.กฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 และคณะ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติกล่าวชื่นชม จังหวัดสุรินทร์ในนามเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  65 ว่ามีความพร้อมสูงสุด 

อัลบั้มรูปภาพ Google+


การประชุมเตรียมความรายงานความก้าวหน้าของ smart trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1

โพสต์20 พ.ย. 2558 00:54โดยกลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1

วันที่ 20 พ.ย. 58 ประชุมเตรียมรายงานความก้าวหน้าของ smart trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1 

ณ ห้องกันเกรา สพป. สุรินทร์ เขต 1  จากการประชุมสรุปผลของ 

smart trainer  พบว่า  โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  นักเรียนมีความพึงพอใจมาก  รู้สึกสนุกและเต้นตื่นกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดให้  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับโครงการเป็นอย่างมากเพราะทำให้ลูกหลานได้เรียนรู้วิชาชีวิต  มีจิตสาธาณะและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง  1-10 of 310