กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โพสต์19 ก.ค. 2558 07:40โดยจำรัส สอนกล้า

18 ก.ค. 58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองสุรินทร์ การแข่งขันทุกกิจกรรม
เป็นไปด้วยความราบรื่น คณะกรรมการตัดสินด้วยความบริสุทธิ์
และยุติธรรมอัลบั้มรูปภาพ Google+


โครงงานอาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โพสต์19 ก.ค. 2558 00:51โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2558 00:52 ]

18 ก.ค.58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กิจกรรมโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4-6 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กิจกรรมโครงงานแต่ละกิจกรรมมีการจัดทำที่เน้นกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนทุกกิจกรรมอัลบั้มรูปภาพ Google+

พานพุ่มสักการะ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โพสต์19 ก.ค. 2558 00:40โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2558 00:53 ]

18 ก.ค.58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 การจัดพานพุ่มสักการะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4-6 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ฝีมือนักเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีฝีมือในการประดิษฐ์ที่มีความปราณีต ละเอียด สวยงามมาก


อัลบั้มรูปภาพ Google+“พลิกโฉมการนิเทศ” ร.ร. บ้านสะโน

โพสต์8 ก.ค. 2558 07:51โดยจำรัส สอนกล้า

“พลิกโฉมการนิเทศ” ร.ร. บ้านสะโน วันนี้ 8 กรกฎาคม 2558 คณะนิเทศชุดที่ 2 นำโดย นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการฯ นายกระแสร์ ฆิขเนตร และนายบัญญัติ โอษฐ์งาม ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศที่ ตามแผนนิเทศติดตาม”พลิกโฉมการนิเทศ”รูปแบบการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านสะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ขอบคุณท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านสะโน และคณะครูทุกท่าน
อัลบั้มรูปภาพ Google+


“พลิกโฉมการนิเทศ” โรงเรียนบ้านบุทม โรงเรียนบ้านทัพกระบือ และโรงเรียนบ้านรัตนะ

โพสต์8 ก.ค. 2558 00:57โดยจำรัส สอนกล้า

วันนี้ 6 .กรกฎาคม 2558 คณะนิเทศชุดที่ 4 นำโดย นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ศน.พัฒนา คำผุยและ ศน.สมโพธิ์ ฆิขเตร ออกนิเทศที่ ตามแผนนิเทศติดตาม”พลิกโฉมการนิเทศ”รูปแบบการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านบุทม โรงเรียนบ้านทัพกระบือ และโรงเรียนบ้านรัตนะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ขอบคุณท่าน ผอ.โรงเรียน และคณะครู ที่ให้การต้อนรับคณะนิเทศเป็นอย่างดีเยี่ยมอัลบั้มรูปภาพ Google+


"พลิกโฉมการนิเทศ" โรงเรียนบ้านแจรน เครือข่ายเมือง 4

โพสต์7 ก.ค. 2558 20:06โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2558 20:20 ]

พลิกโฉมการนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ณ จุดโรงเรียนบ้านแจรนฯ
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ 1 ใน 64 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2558
พลิกโฉมโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบการนิเทศ
“กัลยาณมิตรนิเทศ” นำทีมนิเทศโดย ผอ.พงษ์ศักดิ์ อินทรามะ
อก.คศ. ผอ.สุริยา ดุจจานุทัศน์ กต.ปน. ผอ.สนิท พันแสน
กรรมการเขตพื้นที่ ผอ.นิภา เลือดสกุล ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
นายวิชชุกร มาลาวิทยา นางศิริเพ็ญ จันทร์พุทรา ศึกษานิเทศก์
และนางจุลีรัตน์ วงจันทร์อุมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สังเกตชั้นเรียน
และสะท้อนผล ชั้น ป. 1 ปฏิบัติการสอนโดยคุณครูฤทธิวรรณ
เสาสูง ชั้น ป.2 โดยคุณครูกาญจนา ผิวผ่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
60 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ในการนิเทศครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู ภายใต้การบริหาร
ของ ผอ.เกรียงศักดิ์ นวลศิริ โรงเรียนบ้านแจรนฯ พร้อมขับเคลื่อน
ตามนโยบายของเขตพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

อัลบั้มรูปภาพ Google+


"พลิกโฉมการนิเทศ" โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิและโรงเรียนบ้านขะเนก เครือข่ายศีขรภูมิ 1

โพสต์7 ก.ค. 2558 02:49โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2558 20:19 ]

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 คณะนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำโดยนายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพบ.สุรินทร์ เขต 1 นายศิริวัตร บุญประสพ อค.กศ. นางนุชนาฏ จิตขาว กต.ปน. นายบุญทรง ด้ายรินรัมย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ดร.จำรัส สอนกล้า นายเกียรติชัย ทองศรี ศึกษานิเทศก์ ออกพื้นที่นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย "พลิกโฉมการนิเทศ" ตามรูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ  และโรงเรียนบ้านขะเนก ตามแผนการนิเทศ ปฐมวัย เติบโตสมวัย จิตใจดีงาม 60 บทสนทนาภาษาอังกฤษ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี การสังเกตการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษา และนโยบายแม่พิมพ์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทั้งสองโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม
อัลบั้มรูปภาพ Google+


"พลิกโฉมการนิเทศ" โรงเรียนบ้านหนองบัวและโรงเรียนบ้านหนองจอก

โพสต์6 ก.ค. 2558 23:38โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2558 20:23 ]

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 คณะนิเทศ ชุดที่ 8 นำโดยนายกีรติ
แสงตะวัน รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ออกพื้นที่นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย "พลิกโฉมการนิเทศ" ตามรูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2558 ณ จุดโรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านหนองจอกอำเภอศีขรภูมิ ตามแผนการนิเทศ ปฐมวัย เติบโตสมวัย จิตใจดีงาม 60 บท สนทนาภาษาอังกฤษ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี การสังเกตชั้นเรียน และนโยบายแม่พิมพ์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านหนองจอกที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา


อัลบั้มรูปภาพ Google+


ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง

โพสต์6 ก.ค. 2558 21:38โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง ณ ห้องประชุม ร.ร. พรหมประสาทราษฎร์นุกูล ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ สามารถวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นไทยสำนึกในความเป็นพลเมือง มีกระบวนการทำงานตามวิถีประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูและนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 10 โรงเรียน ดังนี้ -บ้านคอโค --บ้านนาบัว บ้านแจรน -อนุบาลศีขรภูมิ -บ้านจารพัต -บ้านขามเดื่อ - อนุบาลจอมพระ -อนุบาลสำโรงทาบ -อนุบาลเขวาสินรินทร์ และบ้านโชกเหนือ (แต่ละโรงเรียน ครู 1 คน นักเรียน 10 คน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558


อัลบั้มรูปภาพ Google+


ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง

โพสต์5 ก.ค. 2558 00:40โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2558 21:39 ]

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง ณ ห้องประชุม ร.ร. พรหมประสาทราษฎร์นุกูล ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ สามารถวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นไทยสำนึกในความเป็นพลเมือง มีกระบวนการทำงานตามวิถีประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูและนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 10 โรงเรียน ดังนี้ -บ้านคอโค --บ้านนาบัว บ้านแจรน -อนุบาลศีขรภูมิ -บ้านจารพัต -บ้านขามเดื่อ - อนุบาลจอมพระ -อนุบาลสำโรงทาบ -อนุบาลเขวาสินรินทร์ และบ้านโชกเหนือ (แต่ละโรงเรียน ครู 1 ตน นักเรียน 10 คน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558


อัลบั้มรูปภาพ Google+
1-10 of 284