ขับเคลื่อนนโยบาย

ลิงก์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


อบรมภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

โพสต์31 มี.ค. 2557 21:18โดยจำรัส สอนกล้า

สพป. สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  ให้แก่ครูในสังกัด วันที่ 1- 2 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สพป.สุรินทร์ เขต 1 พัฒนาสมรรถนะครูด้าน ICTด้วยการฝึกอบรมผ่านเว็บ(WBT)

โพสต์31 มี.ค. 2557 08:38โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2557 09:00 ]

วันที่ 31 มีนาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้าน ICTด้วยการฝึกอบรมผ่านเว็บ(WBT)
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การประมวลผลคะแนนรายบุคคล
การประมวลผลคะแนนรายชั้น การสร้างแผนภูมิแสดงผลคะแนนสอบนักเรียน จดหมายอิเลกทรอนิกส์หรืออีเมล การสมัครใช้งาน Facebook การติดตั้งโปรแกรม google drive การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลใน google drive และการแบ่งปันข้อมลใน google drive
ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้าน ICTด้วยการฝึก
อบรมผ่านเว็บ(WBT) ในครั้งนี้ ศน.จำรัส สอนกล้า เป็นวิทยากร
มีคุณครูสมัครใจเข้าร่วมจำนวน 55 คน คุณครูมีความตั้งใจ
และมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติการใช้งานWBTอย่างสูงสุด

อัลบั้มรูปภาพ Google+


สพป.สุรินทร์ เขต 1 พัฒนาครูแกนนำภาษาไทย ด้านการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

โพสต์28 มี.ค. 2557 21:29โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2557 08:42 ]

วันที่ 28 มีนาคม 2557  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำภาษาไทย เรื่อง การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางการประเมินแบบ PISA  เป็นวันที่สาม  ในวันนี้  ศน.พัฒนา  คำผุย  บรรยายให้ความรู้เรื่อง  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  จัดเวทีนำเสนอให้ครูแกนนำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์งาน  แบ่งกลุ่มเตรียมการนิเทศชั้นเรียนในภาคเรียนต่อไป  ครูแกนนำมีความตั้งใจ  มุ่งมั่น  ในการพัฒนาตนเองสูงสุด
อัลบั้มรูปภาพ Google+


คลิป ผอ.ณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุดยอดผู้นำการศึกษายุค ICT

โพสต์28 มี.ค. 2557 20:51โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 25  มีนาคม  2557  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่อง  การใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ในการเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  ครูแกนนำภาษาไทย  ซึ่งเป็นแนวทางในการ ICT มาช่วยในการจัดการเรียนรู้  พัฒนาคุณภาพห้องเรียนสู่ปลายทางคือคุณภาพผู้เรียน


YouTube Video


คลิป ย้อนกลับมาดูศน.พัฒนา เล่าวิธีการสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

โพสต์28 มี.ค. 2557 20:28โดยจำรัส สอนกล้า

ศน.พัฒนา คำผุย บรรยายให้ความรู้แก่ครูแกนนำภาษาไทย  สพป.สุรินทร์ เขต 1 เล่าวิธีสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
โดนใจครูมากที่สุด

YouTube Video


คลิป ผอ.เขต ประกาศสงครามรบกับ ศน.จำรัส วางนโยบายด้าน ICT

โพสต์28 มี.ค. 2557 09:16โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2557 20:41 ]

ผอ.ณรงค์  แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประกาศสงครามรบกับ ศน.จำรัส สอนกล้า  วางนโยบายเรื่อง  การใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  แก่ครูแกนนำภาษาไทย  ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  เป็นแนวทางให้คุณครูพัฒนาตนเองในด้านการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้  ศน.จำรัส ขานรับนโยบาย ประกาศร่วมมือกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูภาษาไทยด้านการสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  อย่างเต็มพลัง
YouTube Video
สพป.สุรินทร์ เขต 1ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ เป็นวันที่ 2

โพสต์27 มี.ค. 2557 10:27โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 27 มีนาคม 2557 สพป.สุรินทรื เขต 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวการประเมิน PISA เป็นวันที่ 2 ในวันนี้ครูแกนนำได้ร่วมกันสร้างเครื่องการประเมินการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามสายชั้น ศน. พัฒนา คำผุย มอบเวทีีให้ครูแกนนำได้ฝึกทักษะการนำเสนอบนเวทีเป็นรายกลุ่ม  รวมทั้งมีการวิพากษ์ เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนอ่าน ครูแกนนำทุกท่านมีความกระตือรือร้นสร้างเครื่องมือวัดการอ่าน ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปทดลองใช้ได้อัลบั้มรูปภาพ Google+สพป.สุรินทร์ เขต 1ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

โพสต์24 มี.ค. 2557 21:55โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2557 06:39 ]

วันที่  25  มีนาคม  2557  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2557ณ จุดอบรมห้องริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
ในการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  ในวันนี้ครูแกนนำในแต่ละเครือข่ายประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจัดทำนวัตกรรม
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้  การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
นายณรงค์  แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  เป็นประธานในการประชุม 
ได้ให้แนวคิดในการนำ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร  และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย  เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาครูแกนำภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


อัลบั้มรูปภาพ Google+


กลุ่มงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมจัดทำ Presentation ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

โพสต์26 ก.พ. 2557 18:11โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดทำ Presentation ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 เพื่อนำเสนอภาพความสำเร็จและความภาคภูมิใจต่อที่ประชุมประจำเดือนผู้บิหาร สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมงานเข้มแข็ง มีความตั้งใจเพื่อที่จะให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม บนข้อจำกัดด้านเวลา จึงอาจจะส่งผลให้ Presentation มีความบกพร่องหลายส่วน ขอบคุณทีมงานคุณครู ICT ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานนอกเวลา คุณครูทนงศักดิ์ แท่นแก้ว คุณครูโชติ สวัสดี และคุณครูพนิดา ยิ่งกล้า ที่มีความมุ่งมั่นร่วมรังสรรค์ผลงานด้านสื่อนวัตกรรม เป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา


อัลบั้มรูปภาพ Google+


Presentation ผลการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

โพสต์25 ก.พ. 2557 07:45โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2557 08:00 ]

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดทำ Presentation ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20  กุมภาพันธ์ 2557 เป็นการนำเสนอภาพของความสำเร็จในการสนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดการศึกษาให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารได้แสดงออกถึงศักยภาพที่โดดเด่นในการพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง...เชิญชมภาพความสำเร็จและภาคภูมิใจ

วิดีโอ YouTube

1-10 of 214