กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


ผอ.สพป.สร.1 มอบนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2558

โพสต์12 พ.ค. 2558 05:16โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมลองบีช อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค. 2558 โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558อัลบั้มรูปภาพ Google+

ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

โพสต์11 พ.ค. 2558 21:02โดยจำรัส สอนกล้า

การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65  ซึ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 1 สพป.สุรินทร์ เขต 2 , 3 เขตมัธยม 33 กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกันประชุมสรุปการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมรีเวอร์ไซต์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณารายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อัลบั้มรูปภาพ Google+


ประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

โพสต์11 พ.ค. 2558 10:56โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2558 20:09 ]

สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับ สพป.สุรินทร์ เขต 2 – 3 เขตมัธยม 33 กศน.และศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกันจัดประชุมคณะทำงานประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาสรุปรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดการจัดงานครั้งนี้
ได้กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 6 -12 ธันวาคม 2558 โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม มีคณะทำงานในแต่ละกิจกรรมของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม
จำนวน 130 คน

อัลบั้มรูปภาพ Google+


กำหนดการสอบ ONET และ NT ปีการศึกษา 2557

โพสต์19 ม.ค. 2558 13:07โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2558 13:15 ]

สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มวัดและประเมินผลฯ แจ้งกำหนดการ
สอบ ONET และ NT ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมตามปฏิทินปฏิบัติการสอบ 
ที่มาข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) http : // www.niets.or.th/


อัลบั้มรูปภาพ Google+

พิธีรับมอบธง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 เกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของชาวสุรินทร์

โพสต์12 ธ.ค. 2557 12:52โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนครเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดพิธีปิดงาน และพิธีมอบธงให้กับจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 โดย นายพิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นประธาน การนี้ นายณรงค์
แผ้วพลสง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบธงด้วยความพร้อมเพรียงและพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ด้วยเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของชาวสุรินทร์อัลบั้มรูปภาพ Google+


พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

โพสต์11 ธ.ค. 2557 20:16โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 จังหวัดสกลนครเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงาน นายบุญส่ง
เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นานณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต1 นำผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัด ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้


Google+ Photo Album


ศึกษานิเทศก์ลงพิ้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ครูและนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

โพสต์11 ธ.ค. 2557 18:52โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์ลงพิ้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ครูและนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ศน. ชำนาญ ภคะวา ศน.บัญญัติ โอษฐ์งาม และศน. จำรัส สอนกล้า ออกเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์
เขต 1


Google+ Photo Album


เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร

โพสต์10 ธ.ค. 2557 14:36โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมความพร้อม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
เดินทางสำรวจสถานที่การแข่งขันทุกรายการเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ก่อนการเริ่มทำงานได้เดินทาง
ไปสักการะกราบหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาส เพื่อเป็นสิริมงคล และออกเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ตามจุดแข่งขันต่างๆ
ซึ่งกระจายอยู่ทั่วจังหวัดสกลนครอัลบั้มรูปภาพ Google+


สพป.สุรินทร์ เขต 1 ก้าวสู่เวที OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

โพสต์9 ธ.ค. 2557 12:37โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 7 ธันวาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ส่งคุณครูก้าวสู่เวที OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร
เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกครูผู้สอนยอดเยี่ยม
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก้วสู่เวที OBEC AWARDS ระดับชาติ ที่เมืองทองธานี ในปีนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้ส่งคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม คุณครูมีความพร้อมในการเตรียมนิทรรศการแสดงผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ และนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการได้อย่างมั่นใจ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างสูงในการนำเสนอกิจกรรม
ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ได้อย่างภาคภูมิทุกท่าน


อัลบั้มรูปภาพ Google+


นำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์และรองผู้อำนวยการเขตฯ ยอดเยี่ยมครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

โพสต์8 ธ.ค. 2557 19:33โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2557 12:05 ]

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรยอดเยี่ยมเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 รายการคือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ โดย ผอ.ชูชัย ประดับสุข ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายจำรัส สอนกล้า  ศึกษานิเทศก์ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยนางพัฒนา คำผุย และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ โดยนายกฤษ  ละมูลมอญ ทุกท่านนำเสนอผลงานได้ยอดเยี่ยม เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการ
ผู้ประเมิน และผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในเวทีวิขาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัลบั้มรูปภาพ Google+
1-10 of 267