กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น 4

โพสต์16 ก.ย. 2558 12:11โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558 เครือข่าย จอมพระ 2 สำโรงทาบ 2 เขวาสินรินทร์ และลำดวน จำนวน 80 คน ทีมวิทยากรนำโดย ดร.จำรัส สอนกล้า ถ่ายทอดเนื้อหา 3 ส่วนคือ DLIT Microsoft Office 365 และ Google Application ปรับหลักสูตรการอบรมเรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการใช้ ICT เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอัลบั้มรูปภาพ Google+


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น 2

โพสต์16 ก.ย. 2558 12:06โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเชียงปุม คุณครูที่เข้าอบรมมีจำนวน 80 คน ประกอบด้วย เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 5-6 จอมพระ 1 และสำโรงทาบ 1 นายกฤษ ละมูลมอล ประธานในพิธีเปิดการอบรม ดร.จำรัส สอนกล้า นำทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหา 3 ส่วนคือ DLIT 5 โมดูล Microsoft office 365 และ Google Application

อัลบั้มรูปภาพ Google+


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น 2

โพสต์10 ก.ย. 2558 15:07โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 10-10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเชียงปุม คุณครูที่เข้าอบรมมีจำนวน 80 คน ประกอบด้วย เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 5-6 จอมพระ 1 และสำโรงทาบ 1 นายกฤษ ละมูลมอล ประธานในพิธีเปิดการอบรม  ดร.จำรัส สอนกล้า นำทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหา 3 ส่วนคือ DLIT 5 โมดูล  Microsoft office 365 และ Google Application
อัลบั้มรูปภาพ Google+


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์9 ก.ย. 2558 09:43โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 8-9 กันยายน 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ 1 เครือข่าย
เมืองสุรินทร์ 1-4 จำนวน 80 คน นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายชูชัย ประดับสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ มอบนโยบายการนำ DLIT สู่ห้องเรียน วิทยากรหลัก ดร.จำรัส สอนกล้าพร้อมกับทีม Trainer DLIT ถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรการอบรม 3 ส่วนคือ DLIT, Microsoft 365, และ Google Apps เพือให้คุณครูแกนนำแต่ละโรงเรียนไปขยายผลให้กับคุณครูในโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ Google+ประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรขยายผล DLIT

โพสต์2 ก.ย. 2558 10:31โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 2 กันยายน 2558 ทีมงาน Trainer ประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรการอบรมขยายผล DLIT ณ ห้องธารา โรงแรมทองธารินทร์ เพื่อเตรียมการขยายผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ทีมงานวันนี้มาประชุมปฏิบัติการไม่พร้อมหน้า ส่วนหนึ่งมีภารกิจติดราชการ ในส่วนทีมงานที่เหลืออยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

อัลบั้มรูปภาพ Google+ประชุมปฏิบัติการใช้ ICT บูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้

โพสต์31 ส.ค. 2558 08:22โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2558  สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่ทศวรรษที่ 21 สำหรับคุณครูโรงเรียนในฝัน จำนวน 8 โรง ๆ ละ 5 คน  รวม 40 คน คุณครูได้ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ และการใช้งาน Google drives การเผยแพร่ผลงานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
อัลบั้มรูปภาพ Google+


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์13 ส.ค. 2558 21:56โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 8-14 ส.ค. 58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร TRAIN THE TRAINER จัดโดย สพฐ. ณ จุดอบรม โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ดร.จำรัส สอนกล้า นำครูแกนนำ DLIT เข้ารับการอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Apps For Education ในวันที่ 11-14 ส.ค. 58 เพื่อเตรียมขยายผลให้คุณครู สพป.สุรินทร์ เขต 1 ทุกห้องเรียน

อัลบั้มรูปภาพ Google+


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์11 ส.ค. 2558 19:58โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 8-14 ส.ค. 58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร TRAIN THE TRAINER จัดโดย สพฐ. ณ จุดอบรม โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ดร.จำรัส สอนกล้า นำครูและผู้บริหารแกนนำห้องเรียน DLIT ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับ Microsoft Office 365 ในวันที่ 8-10 ส.ค. 58
เพื่อเตรียมขยายผลให้คุณครู สพป.สุรินทร์ เขต 1 ทุกห้องเรียน

อัลบั้มรูปภาพ Google+คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โพสต์19 ก.ค. 2558 07:40โดยจำรัส สอนกล้า

18 ก.ค. 58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองสุรินทร์ การแข่งขันทุกกิจกรรม
เป็นไปด้วยความราบรื่น คณะกรรมการตัดสินด้วยความบริสุทธิ์
และยุติธรรมอัลบั้มรูปภาพ Google+


โครงงานอาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โพสต์19 ก.ค. 2558 00:51โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2558 00:52 ]

18 ก.ค.58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กิจกรรมโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4-6 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กิจกรรมโครงงานแต่ละกิจกรรมมีการจัดทำที่เน้นกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนทุกกิจกรรมอัลบั้มรูปภาพ Google+

1-10 of 292