หน้าแรก

http://www.zcooby.com/onet-59-announcement-niets-2016-grade-6-9-12/

https://sites.google.com/a/surinarea1.go.th/sar-srn1/hom

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด

สพป.สร. 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

โพสต์29 มี.ค. 2559 08:57โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โดย นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาในการรายงานข้อมูลพื้นฐานผลการเรียนของ นักเรียน

อัลบั้มรูปภาพ Google+


ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3

โพสต์10 มี.ค. 2559 21:32โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด ที่เป็นสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยท่านรองบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.เขต ศน.กัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศ ออกเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล เพื่อให้กำลังใจและเพื่อดูแลความเรียบร้อยการดำเนินการสอบ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง และดำเนินการสอบ NT ด้วยความเรียบร้อย

อัลบั้มรูปภาพ Google+

ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด ที่เป็นสนามสอบ NT

โพสต์9 มี.ค. 2559 20:10โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2559 20:11 ]

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด ที่เป็นสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้กำลังใจและเพื่อดูแลความเรียบร้อยการดำเนินการสอบ โดยออกตรวจเยี่ยมที่ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล โรงเรียนบ้านสลักได โรงเรียนบ้านคาบ โรงเรียนบ้านรัตนะ และโรงเรียนบ้านโคกวัด ซึ่งทุกสนามสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2558 ด้วยความเรียบร้อย
อัลบั้มรูปภาพ Google+
สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โพสต์3 มี.ค. 2559 23:47โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2559 23:51 ]

วันที่ 30 มกราคม 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. ดร.สังคม จันทร์วิเศษ 
มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ 
เขต 1 ที่เข้ารับรางวัลจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายชูชัย 
ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านวิชาการดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ 
ชนะเลิศเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ ด้านวิชาการ นายสุเทพ 
แปลงทับ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านวิชาการ และนางพนิดา ยิ่งกล้า ครูโรงเรียนบ้านแจรนฯ 
ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี
กับทุกท่านที่มีผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
อัลบั้มรูปภาพ Google+


ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ (AAR)

โพสต์3 มี.ค. 2559 22:45โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2559 23:56 ]

ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ (AAR)โครงการ
 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 1เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์
 2559 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 
เป็นประธาน ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ 
(AAR : After Action Review) โครงการ “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) ครั้งที่ 1 
เพื่อทบทวนจุดประสงค์เป้าหมายของนโยบาย ให้กับโรงเรียน
ที่ร่วมโครงการทุกโรงได้ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน
การจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของตนเอง และเพื่อ
เพิ่มพูนเติมเต็มกิจกรรมให้สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่มีก่อนปิดโครงการการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประชุมปฏิบัติการ 
แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และนำเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
120 โรง และโรงเรียนคู่ขนาน 11 โรง รวม 131 โรงเรียนอัลบั้มรูปภาพ Google+


1-5 of 5