Praktisk info

Nøkkelbestilling
 
Bestillinger skal sendes til assistanse@usbl.no, og inneholde følgende opplysninger:
 
1. Navn på seksjonseier (bestillinger sendes bare til seksjonseier)
2. Leilighetsnr
3. Faktura- og leveringsadresse
4. Antall nøkler
 
Andre driftsrelaterte henvendelser
 
Send mail til assistanse@usbl.no. Denne fellesmailadressen blir åpnet og fulgt opp daglig.
 
Faktura
 
Fakturaer til Sørenga 3 sameie sendes til
Sørenga 3 sameie
c/o Fakturamottak Boligbyggelaget Usbl
Postboks 4391 Vika
8608  MO I RANA

Fakturaer kan også sendes elektronisk, til faktura@usbl.no
NB: Kun én faktura som vedlegg pr skjermbrev / mail.
Undersider (1): Kontakt