Nyheter‎ > ‎

OPPGRADERING AV DØRPUMPER

lagt inn 9. nov. 2016, 06:06 av Styret Sørenga 3

Sørenga 3 sameie                                                                                    november 2016


                 OPPSLAG


Styret vil informere om at det skal utføres arbeid på inngangsdørene i nr. 62, 66, 68 og 70 samt dører til/fra garasjer og inn til trapperom/heiser.


Sameiet har, etter søknad om tilgjengelighetsmidler, fått tildelt midler fra Oslo kommune v/Velferdsetaten.

Tilskuddet dekker ca. 50 % av kostnaden med overgang fra manuelle- til automatiske dørpumper på ovennevnte dører. 

Montasje av dørpumper og trekking av kabler fra tavlerom starter uke 45/46.

Vi håper alle tar hensyn til montørenes arbeider slik at arbeidene kan utføres på en best mulig måte for alle parter.


Med hilsen

Styret i Sørenga 3 sameie

Comments