Nyheter‎ > ‎

Nytt fra styret Sørenga3 29.01.16 :

lagt inn 2. feb. 2016, 02:36 av Styret Sørenga 3

GODT NYTT ÅR!

 

- Styret forbereder årsmøtet som blir avviklet 11.april. Møtelokale blir Lemeo Sushi, der vi sørger for litt servering. Innkalling kommer.

 

- Det er forhandlet ny avtale med Canal Digital, det er foløpig det eneste selskapet som har lagt fiberkabel til området. Avtalen er skrevet for tre år, og informasjon om avtalen blir sendt til alle andelseiere.

 

- Styrene på sørenga møtes gjevnlig, for å diskutere/behandle felles saker som bl.a.: Forsøpling, vedlikeholdsavtaler, vaktmestertjenester o.s.v.

 

- Atriumet: Styret vil i samarbeid med gartner og miljøgruppen se på videre beplatning i atriet.

 

- Sykler i gårdsrommet: - Styret henstiller beboere som ikke bruker sykkelen sin ofte om å bruke sykkelrommet.

 

- Parkering utenfor barnehagen: Mange har irritert seg over foreldre som parkerer på fortauet utenfor barnehagen. Personalet sier de ofte sier fra om gratis plasser i garasjen, og flere bileiere har blitt tilsnakket og bøtelagt. Det ser ikke ut til å hjelpe.

 

- Bilder i oppgangene: USBL vil støtte prosjektet med halvparten av kostnadene (inntil 30.000) til utsmykning av etasjene i alle oppgangene. Miljøgruppen er igang med å finne flere historiske bilder fra området som kan egne seg.

Comments