Nyheter‎ > ‎

Halvårsrapport fra Styret

lagt inn 24. okt. 2016, 01:32 av Styret Sørenga 3

Styret har det siste halve året blant annet jobbet med:

- Kontakter til el-biler i privatgarasjen. Disse er betalt av eierne og strømmen koblet til deres målere. Dette gjelder også de som har vanlige ‘’husholdnings kontakter’’ midt på veggen på sin oppmålte parkeringsplass.

- Vi har kommet til enighet med SU om etablering av mer lys i tverslagene. Arbeidet med å legge strøm og sette opp lyspunkter er igang på nordsiden, mot kanalen.

- Automatisk vanningsanlegg i atriet. Dette ble lagt tidlig på sommeren, og har fungert veldig bra.

- Innkjøp og plassering av urner i atriet, 2 lave med sommer- og høstblomster, og to ved hver av inngangene A og B med pyntetrær.

- Dessuten bestilling og planting av sukkulenter til takterrassen, og kontinuerlig kommunikasjon med gartneren Renee om planting av løk og andre flerårige planter. Neste år ønsker vi oss også litt flere farger i bedene.

- Det ble holdt en vellykket sommerfest for beboerne på takterrassen i juni, arrangert av miljøgruppen og støttet av styret.

- Sykkelaksjon på forsommeren, med merking av sykkelvrak og lite brukte sykler, for å få bedre plass til dagligbruk utenfor inngangene. Vrakene ble fjernet i september.

- Solskjermingsfilm ble bestilt og montert på alle takvinduer som ligger mot fellesområder. Det ble benyttet en film som stenger for solvarme, og har vist seg svært effektivt i sommer.

- Vegg mot privatgarasjen er bygget for å minske støv og hyppig skifting av ventilatorfilter. Dette var et spleiselag mellom sameiet og SU.  Veggen har vært svært effektiv og resultert i færre tette ventilasjonsfiltre.

- Bunnledningene ble undersøkt og utbedret i løpet av sommeren, men arbeidet tok svært lang tid, og flere beboere ble dessverre berørt av arbeidet (støy osv).

 

Planer framover:

- Skilting i gangene, med etasjenummer og leilighetsnummer.

- Teksting av alle bildene, med sted, årstall og fotoeier.

- Styret utreder mulighet for montering av elektriske dørpumper på utgangsdører.

Comments