Nyheter‎ > ‎

AVFALLSCONTAINERE

lagt inn 12. apr. 2016, 09:08 av Styret Sørenga 3

INFORMASJON OM

AVFALLSCONTAINERE FOR BEBOERNE PÅ SØRENGA

 

 

 

FREDAG 29. APRIL-FREDAG 6.MAI.

 

 

 

Sameiene 1 - 5 (ikke 6) har blitt enige om å sette ut avfallscontainere tre ganger i året som et fellestiltak. Hensikten er at beboerne kan rydde boder/kaste møbler etc direkte i containerne. Disse vil bli satt ut første uke i januar, mai og september. I perioden mellom disse utplasseringene må hver enkelt beboer selv sørge for at ev stort avfall bringes til nærmeste kommunale deponi. Vi ber om at ingen hensetter avfall i oppganger, kjellere eller ute rundt boligene. Hvis det skjer at noen likevel hensetter noe, selv ved siden av tømmeplassene, vil det bli en ekstra utgift for sameiet og den ansvarlige må regne med å bli krevd for kostnadene ved bortkjøring.

 

 

 

Første utplassering blir fredag 29. april – fredag 6. mai. Det settes ut containere mellom trinn 1-2, mellom trinn 3-4 og ved trinn 5. Det settes også ut containere for spesialavfall (maling/kjemiske artikler og elektriske artikler). Vi ber alle om å respektere behovet for sortering. Hvis vi blander avfallet, øker kostnadene.

 

 

 

Vær så snill: Unngå å overlesse containerne. Det settes ut nye containere etter hvert, mens siste fjernes på fredag 6. mai. Vaktmester administrerer og vurderer behovet for skifte av containere. Vi ber derfor alle beboere om å planlegge for å kaste avfall i denne perioden. La oss holde Sørenga ren og pen!

 

 

 

Hilsen styrene i sameiene 1-5.

Comments