Nyheter

BRUK AV DØRAUTOMATIKK

lagt inn 19. des. 2016, 07:33 av Styret Sørenga 3   [ oppdatert 19. des. 2016, 09:53 ]


Dersom det er behov for å la døren stå i åpen stilling ved transport av større kolli, f.eks. flyttetransport.


Sett bryter i stilling I, døra åpner og blir stående.


HUSK Å SETTE DEN TILBAKE TIL STILLING II ETTER BRUK.


Bruk nøkkelbryter under ringetablået, men ikke stå foran døren når du låser opp.


Sensorer oppe på døren, ut og innvendig, skal hindre personskader (forskriftskrav).  Sensorene vil registrere deg og hindre døren i åpne.


Det mangler automatiske pumper på 3 dører fra garasjer. Dørene må byttes ut, men nye dører kommer i jan./febr. 2017


Mvh,
Styret
OPPGRADERING AV DØRPUMPER

lagt inn 9. nov. 2016, 06:06 av Styret Sørenga 3

Sørenga 3 sameie                                                                                    november 2016


                 OPPSLAG


Styret vil informere om at det skal utføres arbeid på inngangsdørene i nr. 62, 66, 68 og 70 samt dører til/fra garasjer og inn til trapperom/heiser.


Sameiet har, etter søknad om tilgjengelighetsmidler, fått tildelt midler fra Oslo kommune v/Velferdsetaten.

Tilskuddet dekker ca. 50 % av kostnaden med overgang fra manuelle- til automatiske dørpumper på ovennevnte dører. 

Montasje av dørpumper og trekking av kabler fra tavlerom starter uke 45/46.

Vi håper alle tar hensyn til montørenes arbeider slik at arbeidene kan utføres på en best mulig måte for alle parter.


Med hilsen

Styret i Sørenga 3 sameie

Halvårsrapport fra Styret

lagt inn 24. okt. 2016, 01:32 av Styret Sørenga 3

Styret har det siste halve året blant annet jobbet med:

- Kontakter til el-biler i privatgarasjen. Disse er betalt av eierne og strømmen koblet til deres målere. Dette gjelder også de som har vanlige ‘’husholdnings kontakter’’ midt på veggen på sin oppmålte parkeringsplass.

- Vi har kommet til enighet med SU om etablering av mer lys i tverslagene. Arbeidet med å legge strøm og sette opp lyspunkter er igang på nordsiden, mot kanalen.

- Automatisk vanningsanlegg i atriet. Dette ble lagt tidlig på sommeren, og har fungert veldig bra.

- Innkjøp og plassering av urner i atriet, 2 lave med sommer- og høstblomster, og to ved hver av inngangene A og B med pyntetrær.

- Dessuten bestilling og planting av sukkulenter til takterrassen, og kontinuerlig kommunikasjon med gartneren Renee om planting av løk og andre flerårige planter. Neste år ønsker vi oss også litt flere farger i bedene.

- Det ble holdt en vellykket sommerfest for beboerne på takterrassen i juni, arrangert av miljøgruppen og støttet av styret.

- Sykkelaksjon på forsommeren, med merking av sykkelvrak og lite brukte sykler, for å få bedre plass til dagligbruk utenfor inngangene. Vrakene ble fjernet i september.

- Solskjermingsfilm ble bestilt og montert på alle takvinduer som ligger mot fellesområder. Det ble benyttet en film som stenger for solvarme, og har vist seg svært effektivt i sommer.

- Vegg mot privatgarasjen er bygget for å minske støv og hyppig skifting av ventilatorfilter. Dette var et spleiselag mellom sameiet og SU.  Veggen har vært svært effektiv og resultert i færre tette ventilasjonsfiltre.

- Bunnledningene ble undersøkt og utbedret i løpet av sommeren, men arbeidet tok svært lang tid, og flere beboere ble dessverre berørt av arbeidet (støy osv).

 

Planer framover:

- Skilting i gangene, med etasjenummer og leilighetsnummer.

- Teksting av alle bildene, med sted, årstall og fotoeier.

- Styret utreder mulighet for montering av elektriske dørpumper på utgangsdører.

AVFALLSCONTAINERE

lagt inn 12. apr. 2016, 09:08 av Styret Sørenga 3

INFORMASJON OM

AVFALLSCONTAINERE FOR BEBOERNE PÅ SØRENGA

 

 

 

FREDAG 29. APRIL-FREDAG 6.MAI.

 

 

 

Sameiene 1 - 5 (ikke 6) har blitt enige om å sette ut avfallscontainere tre ganger i året som et fellestiltak. Hensikten er at beboerne kan rydde boder/kaste møbler etc direkte i containerne. Disse vil bli satt ut første uke i januar, mai og september. I perioden mellom disse utplasseringene må hver enkelt beboer selv sørge for at ev stort avfall bringes til nærmeste kommunale deponi. Vi ber om at ingen hensetter avfall i oppganger, kjellere eller ute rundt boligene. Hvis det skjer at noen likevel hensetter noe, selv ved siden av tømmeplassene, vil det bli en ekstra utgift for sameiet og den ansvarlige må regne med å bli krevd for kostnadene ved bortkjøring.

 

 

 

Første utplassering blir fredag 29. april – fredag 6. mai. Det settes ut containere mellom trinn 1-2, mellom trinn 3-4 og ved trinn 5. Det settes også ut containere for spesialavfall (maling/kjemiske artikler og elektriske artikler). Vi ber alle om å respektere behovet for sortering. Hvis vi blander avfallet, øker kostnadene.

 

 

 

Vær så snill: Unngå å overlesse containerne. Det settes ut nye containere etter hvert, mens siste fjernes på fredag 6. mai. Vaktmester administrerer og vurderer behovet for skifte av containere. Vi ber derfor alle beboere om å planlegge for å kaste avfall i denne perioden. La oss holde Sørenga ren og pen!

 

 

 

Hilsen styrene i sameiene 1-5.

Nytt fra styret Sørenga3 29.01.16 :

lagt inn 2. feb. 2016, 02:36 av Styret Sørenga 3

GODT NYTT ÅR!

 

- Styret forbereder årsmøtet som blir avviklet 11.april. Møtelokale blir Lemeo Sushi, der vi sørger for litt servering. Innkalling kommer.

 

- Det er forhandlet ny avtale med Canal Digital, det er foløpig det eneste selskapet som har lagt fiberkabel til området. Avtalen er skrevet for tre år, og informasjon om avtalen blir sendt til alle andelseiere.

 

- Styrene på sørenga møtes gjevnlig, for å diskutere/behandle felles saker som bl.a.: Forsøpling, vedlikeholdsavtaler, vaktmestertjenester o.s.v.

 

- Atriumet: Styret vil i samarbeid med gartner og miljøgruppen se på videre beplatning i atriet.

 

- Sykler i gårdsrommet: - Styret henstiller beboere som ikke bruker sykkelen sin ofte om å bruke sykkelrommet.

 

- Parkering utenfor barnehagen: Mange har irritert seg over foreldre som parkerer på fortauet utenfor barnehagen. Personalet sier de ofte sier fra om gratis plasser i garasjen, og flere bileiere har blitt tilsnakket og bøtelagt. Det ser ikke ut til å hjelpe.

 

- Bilder i oppgangene: USBL vil støtte prosjektet med halvparten av kostnadene (inntil 30.000) til utsmykning av etasjene i alle oppgangene. Miljøgruppen er igang med å finne flere historiske bilder fra området som kan egne seg.

Nytt fra styret - Oktober 2015

lagt inn 2. nov. 2015, 06:15 av Styret Sørenga 3

Nytt fra styret i Sørenga3:

 

ISTA: Vi har gått gjennom regnskapet for vann og fjernvarme, som vanlig levert lenge etter fristen. Vi har noen punkter som vi diskuterer med USBL, men for beboerne er regnskapet rett rundt hjørnet.

 

EL-BIL-LADING: Det er innhentet pris/organisere montering av elbil-kontakter i privatgarasjen for de som ønsker det.  Informasjon er distribuert i privatgarasjen til garasjeplass eiere.

 

ATRIUM: Gartneren har plantet og fylt ut kassene med nye planter, hovedsakelig klatre/hengeplanter, luket og stelt i sommer. Det er også plantet en del løk som kommer til våren.

Gartneren skal også komme med forslag til krukker e.l. som kan plasseres noen steder, og hva som kan pryde «sandkassen» i stedet for sand.

 

MC/MOPED-PARKERING: Vi henstiller fortsatt beboere med slike kjøretøy om å parkere i garasjen. Parkering i atrium lager både brannfeller og støy for resten av beboerne. Skilt med «Forbudt for motorkjøretøy» er bestilt og skal festes på bommen.

 

SYKKELPARKERING: Styret innser at vi trenger flere parkeringsplasser for sykkel. Dette vil bli utredet. I mellomtiden hadde det vært fint om de som ikke bruker sykkelen daglig parkerer i sykkelrommet. Dessuten bør folk fjerne punkterte sykler.

 

TAKTERRASSEN: Vi har hatt befaring av brannvesenet som har sjekket hvor brannfarlig det er i forhold til røyking. De godkjente.

 

MILJØGRUPPE: Styret ønsker seg en miljøgruppe som kan veilede i utsmykningssaker og være drivende i sosiale arrangementer.

 

Styreleder deltar på jevnlige møter med styrene i de andre byggetrinnene, for å løse felles utfordringer.

Nytt fra Styret - Juni-2015

lagt inn 16. juni 2015, 10:38 av Styret Sørenga 3   [ oppdatert 16. juni 2015, 10:41 ]

- Privatgarasjen: Det er registrert at noen (som ikke eier p-plasser) tar seg til rette i garasjen, og parkerer på plasser som ikke er opptatt. Dessuten har det vært tilfeller av parkering utenfor oppmalte plasser. Styret har inngått avtale med Europark, slik at de kan bøtelegge/taue bort biler som ikke hører til. Europark vil sette opp plakater i privatgarasjen.

- Sykkelstativ foran det ene vinduet ved oppgang 66 er flyttet til foran luftinntaket. Dette mener styret vil hindre røyking for nær inntaket. Gartner kommer med forslag til hva som kan gjøres der det sto.

- Parkering av motorsykler og mopeder som står inne i gården er ikke greit. Disse må flyttes, og styret bestiller et Forbudt for motorkjøretøyer-skilt som settes på bommen.

- Atrium: Gartnerhjelp til beplantning og tilsyn er avtalt med gartner Renee Halvorsen, og hun har startet med luking. Hun starter med planting i uke 20 og 21, så snart hun får tak i bestilte planter. Fortsetter deretter etter ferien, og følger opp med vedlikehold. Styret går videre med reklamasjoner på metallkassene.

- Askebegre på takterrassen: Styret innser at brannfaren er stor på taket, og siden folk tydeligvis røyker der oppe uansett, har vi kjøpt inn to askebegre til terrassen. De vil bli tømt av vaktmester.

- Info fra SU: KANAL foran BT2 skal være ferdig utgravd 1.7, foran vårt bygg den 31.10. Kanalen på andre siden av BT1 skal være ferdig 30/9. Det er også planlagt ferdigstillingsdato for promenaden foran Sørengstranda. PROMENADE ØST foran bt3 og 4 er planlagt ferdig på slutten av året.

VEIEN mellom Sørenga og Håkon 7. gate skal være ferdig til 1.oktober.

Styret ønsker alle en god sommer!

Uten navn

lagt inn 16. juni 2015, 10:37 av Styret Sørenga 3   [ oppdatert 16. juni 2015, 10:41 ]


Oppdatering fra Styret

lagt inn 9. des. 2014, 04:06 av Styret Sørenga 3

- Styret har observert at noen har tatt i bruk tavlerom til opphold. Dette er ikke tillatt da disse rommene inneholder sensitivt teknisk utstyr for hele bygget. I tillegg kan sprinkleranlegg og generell utforming være noe utsatt/ubeskyttet da disse rommene ikke er beregnet på nor mal bruk.   

 
- Vi har nå mottatt forslag til ombygging av atriet, i form av plantegninger.  Kostnadsoverslag er ennå ikke klart, så vi må utsette ekstaordinært sameiemøte om atriet til slutten av januar.
 
- De fire oppgangene har fått betongkrukker med lite tre, og oppg. A og B dessuten en betongbenk. Dette håper vi vil gjøre inngangene triveligere.

Oppdatering fra Styret

lagt inn 2. nov. 2014, 09:53 av Styret Sørenga 3

Styret hadde dugnad onsdag 22.10, og fjernet hensatte ting i fellesområdene, som varslet i oppslag. Styreleder brukte egen bil og henger til dette.

Styret jobber videre med atrium-saken, i samarbeid med landskapsarkitekter i firmaet Bar Bakke. Vi tar sikte på ekstraordinært sameiemøte om dette før jul.

Det er blitt observert at noen har vasket bilen sin i privatgarasjen.  Styret vil gjerne minne på at det ikke finnes sluk i denne garasjen og at overskuddsvann derfor blir liggende til det er fordampet, noe som kan ta uker.  Vi ber derfor om at beboere finner andre, mer egnede steder til å vaske bil.

1-10 of 23