Styret‎ > ‎

Informasjon fra styret

Styreinformasjon 12.01.2015

lagt inn 26. jan. 2015, 13:29 av Admin Sørengasameie   [ oppdatert 26. jan. 2015, 13:31 ]

Her er kopi av en siste styreinfo sendt ut på mail til de som vi har registrert e-mail adresse sin hos oss. 


http://www.makenewsmail.com/nyhetsbrev/?a=71744&b=AE27984C-BEA0-406C-A436-3176C105C3D3


Dersom dere ikke har mottatt den,  må dere sjekke spamfilter først og så eventuelt ta kontakt med styret slik at vi kan sjekke om dere er oppdatert med riktig e-mail adresse. 


Takk. 

Informasjon fra styret mai 2014

lagt inn 5. mai 2014, 13:28 av Admin Sørengasameie

ÅRSMØTE OG VALG

1. SAMEIET HADDE SITT ORDINÆRE SAMEIERMØTE 9. APRIL 2014.

Styret i sameiet består etter årsmøtet av:

Styreleder Alf-Erik Vollen. Kontakt: styreleder@sorengasameie.no

Styremedlemmer: Kjell Richard Andersen, Kristin Kabbe, Sissel Plejdrup,

Bjørn Magne Eggen Varamedlemmer: Marcus Halland, Bengt Grini. Kontakt:

styret@sorengasameie.no. Hjemmeside: www.sorengasameie.no

Vi takker for tilliten. Samtidig minner vi om at sameiet er avhengig av at alle som bor her gjør sitt beste for miljø og bygg, - vi ønsker gjerne innspill og råd til styret.

2. VENTILASJON OG VARME

Den spørreundersøkelsen som vi gjennomførte viste at det var flere feil ved både det sentrale anlegget og i leilighetene til de som klagde. Arbeidet med å rette opp feilene er i gang. De som har klaget, men ikke fått besøk av reparatør enda, må straks sende varsel i e-post til Sørenga Utvikling ved: petter.odlang@sorenga.no eller sende varsel til styret i sameiet. Vi understreker betydningen av at alle må varsle nå og at unnlatt eller sen reklamasjon kan bety at dere mister retten til å få utbedringen utført.

3. VARMEREGNSKAPET

Regnskapet fra Ista vedr fjernvarme og vannforbruket i 2013 blir, etter hva Ista har opplyst, sendt ut i disse dager. Når dere mottar resultatet i posten: Vi ber om at alle som har betalt for lite skynder seg med å betale tilleggsregningen. De som har betalt for mye, får penger igjen fra sameiet.

4. KLOAKKSAKEN

Alle våre kloakkrør er nå rehabilitert og vi har gått befaring. Det gjenstår litt isolering av rør før ”lokket” kan boltes på og stenge kloakktunnelen. Vi gjør oppmerksom på at reparasjonen/oppussingen av gangpartier i kjelleren (under C-bygget) vil bli utført så snart som mulig og forhåpentligvis før sommerferien.

5. REKLAMASJONER

Vi har fått opplyst at reklamasjoner etter at ettårsbefaringen er avsluttet, skal sendes til SU ved: petra.zellen@sorenga.no

Benytt reklamasjonsskjemaet som du finner som vedlegg til dette informasjonsskrivet. Du finner etter hvert også skjemaet på vår hjemmeside.

www.sorengasameie.no

6. TØMMING AV AVFALL I FELLES CONTAINERE

Torsdag 8. mai settes det ut to containere, én i hvert tverrslag slik at beboere kan kvitte seg med blandingsavfall de måtte ha. I tillegg settes det ut ”pallebur” for kast av elektronisk avfall. Evt. annet farlig avfall som bildekk, løsemidler, batterier, maling, etc., må enten setter ved siden av eller leveres i egen regi.

Det er viktig å sortere, ellers får vi store tilleggsavgifter. Containerne må ikke overfylles. De byttes når de er fulle. Containerne står ute maks én uke. Deretter må avfall bringes til deponi av hver enkelt privat.

Nå har vi anledningen til å rydde og vi håper at vi unngår å se at folk setter fra seg avfall rundt søppelnedkastene, i ganger eller garasjer. Dette er et samarbeid mellom sameiene.

7. ADGANG TIL Å RESERVERE BRUK AV FELLES TAKTERRASSE TIL PRIVATE SELSKAP

Styret har vedtatt:

Den nordre delen av takterrassen kan gjennom kontakt med styret reserveres til sluttet selskap i regi av seksjonseiere eller leieboere. Hvis leieboer skal reservere eksklusivt, må seksjonseier bekrefte at dette er akseptert av ham.

Søknad må leveres i god tid og arrangementet må merkes ved oppslag.

8. NYE ORDENSREGLER FOR TAKTERRASSEN

Styret har vedtatt nye ordensregler som er inntatt som vedlegg til denne informasjonen. Disse gjelder uansett arrangement på takterrassen.

9. SYKKELPARKERING

Vi har 2 store og fine rom hvor man kan parkere og oppbevare sykler i sameiet.

Det ene med inngang fra atriet i hjørnet mellom 97 og 95. Det andre rett innenfor porten til privatgarasjen i kjelleren. Det er mange ledige plasser i stativene men det er mange som likevel setter syklene på gulvet og dermed sperrer for andre som skal sette inn eller ta ut syklene sine. Vi ber derfor om at alle setter syklene i stativene.

Låser man sykkelen til stativet, er de også bedre sikret mot tyveri.

10. HENSETTELSE AV SØPPEL OG ”SAKER OG TING” I FELLESAREALER

Til tross for at vi har gjentatt dette ved flere anledninger er det forstemmende å se at noen beboere gir jevnt f…. Søppel settes i ganger. Hvem tror man at skal fjerne det? Må vi ha videoovervåkning også i kjellergangene? Vi ber alle om å respektere forbudet mot å sette fra seg ting i gangene, styret vil reagere med advarsel og krav om erstatning for kostnadene ved å få fraktet bort nabosøpla.

Vi har også presisert at det ikke skal settes ut ting/møbler etc i oppgangene. Vi forstår at noen vil pynte, men la det bli på det private området. Som Lillebjørn Nilsen sier i sangen om New York: «Det én syns er helt nydelig, syns en annen er motbydelig». Uansett er slik møblering i strid med ordensreglene og de skal sikre at alle rømningsveier er frie. Vi ber derfor alle om å fjerne alt av møbler etc fra fellesarealer. (Dørmatter er godkjent.)

Info fra styret juni 2013

lagt inn 11. juni 2013, 14:55 av Admin Sørengasameie   [ oppdatert 11. juni 2013, 15:03 ]

SØRENGA 1 SAMEIE – informasjon fra styret til beboerne 11. juni 2013

SETT AV 20. JUNI FOR FELLES SOMMERFEST PÅ TAKTERRASSEN. – BLI BEDRE KJENT MED NABOENE!

HEISSTANS

Vi opplever ofte heisstans i nr 85 (B-bygget) og har reklamert over denne heisen. Uansett: Ta godt vare på heisene, de er kostbare å drifte og å reparere.

NYE LAMPER I NR 87

Det er nå montert nye lamper i nr 87 og vi håper at vi er kvitt problemet med lys som går i svart.

SAMARBEID MED TRINN 2 OG 3

Det er etablert samarbeid mellom styrene i de tre første byggetrinn og avtalt regelmessige møter. Har du saker som du mener at bør tas opp i vårt styre og/eller i felles styremøter, bør du melde fra til oss: styret@sorengasameie.no

REKLAMASJONER OG STATUS

Fellesareal: Det er fortsatt arbeider under utførelse. Private areal: Vi antar at alle har hatt ettårsbefaring og at dette blir fulgt opp fra entreprenørens side. Hvis ikke, må dere sende skriftlige meldinger til Sørenga Utvikling og/eller til: sorengabt1@backe.no

AVTALE VEDR TAGGING

Styret vil antageligvis inngå avtale mot tagging; det sprøytes et middel på fasaden som gjør det enklere å fjerne tagging. Dette skjer ev i et samarbeid med trinn 2 og 3.

TETT KLOAKK OG SKADER

Når kloakken tettes, åpner ventilene seg i kjelleren og slipper det hele ut. Vi hadde tett kloakk søndag 9.6. med utslipp i kjellergangen og tilstøtende boder under C-bygget (nr 105-115).

Se eget informasjonsskriv om dette. Vi gjentar vårt varsel: Kast ikke annet enn toalettpapir i WC – kast aldri bleier, kluter, våtservietter eller andre ting som kan sette seg fast.

FAKTURA FOR FJERNVARME – VARMEREGNSKAP

Alle målere er avlest. Saken ligger hos leverandøren og Usbl. Styret håper at alle har fått varsel om tilleggsbetaling eller penger til gode innen utgangen av juni.

MARKISER

Vi minner om at vi har en avtale med Lady markiser om type og farger på markiser. Eiere kan ikke sette opp andre markiser eller screens enn de som er godkjent av styret.

TA HENSYN TIL NABOENE

Vi minner om husordensreglene; det skal ikke spilles høy musikk/være støy etter kl 23:00. Det er meget lydt i atriet og vi oppfordrer alle til å ta hensyn til naboene.

§ 3: Bruk av balkong/forhage: ”Lufting og tørking av tøy kan skje på balkonger såfremt det ikke henges høyere enn balkongkanten. Det er ikke tillat å banke, riste eller lufte tøy utover balkongkanten. Det er tillatt å bruke elektrisk grill og gassgrill, men ikke kullgrill.”

Knust glass og annen forsøpling blir påtalt.

BÅTER VED KAIEN

Noen klager over båtanløp. Vi minner om at sameiet ikke har noen myndighet over verken kaien eller sjøen. Men vi har, etter anmodning og sammen med sameiene 2 og 3, sendt brev til Bjørvika Utvikling AS om at vi kan akseptere anløp og landligge foran våre bygg for inntil 48 timer. Men vi tar ikke ansvar for sikkerhet eller skader.

GRØNT OG VANNING AV PLANTER

Planter som døde pga vinteren blir erstattet. Vanning i atriet skjer automatisk kveld og natt. Vanning i kanalen og tverrslaget utføres av vaktmester. De som bor langs veien, bes vanne i kassene. Vi vil etter hvert engasjere gartnertjeneste for å stelle sameiets planter.

LEKKASJE MOT GARASJEN

Det er fortsatt lekkasje inn i ”privat”-garasjen, og Sørenga Utvikling/entreprenør må på nytt gjøre tiltak for å stanse innrenning til garasjen.

REPARASJON AV MUR OG VEIBOM

Vi har fått ny veibom og muren venter fortsatt på at murerne skal komme for å reparere den. Det skal settes opp informasjons/adresse-skilt ved bommen.

LEKKASJE MELLOM ATRIET OG NR 97

Lekkasjen må utbedres på nytt, deretter settes det ned belegningsstein. Dette gjøres ventelig i juni.

LYS I UTELAMPER

Lyset er justert for sommertid.

PARABOL:

Vi minner om at det er forbudt å sete opp parabol i sameiet

SKILTER

Postkasseskilt:  Alle skal ha like typer - se www.skiltservice.no; standard størrelse hvite skilt med sort skrift. Ringeklokke-skilt – send bestilling til bjorn.magne@eggen.as

Navneskilt ved døra til leiligheten – Alle må ha dette, gjerne samme type som for postkassene

LYDFORURENSNING

Dersom du mener at det skjer lydforurensning (f eks om det er nattkonserter på Sukkerbiten), ber vi om at du dokumenterer dette ved melding til styret og angivelse av hva og når.

FACEBOOK

Alle beboere kan melde seg på Facebooksiden til Sørenga Forum. Der finner du informasjon og diskusjoner om spørsmål som angår alle som bor på Sørenga.

SAMEIETS HJEMMESIDE.

Se: www.sorengasameie.no Der finner du vedtektene og husordensreglene, styreinformasjon og annen nyttig informasjon.

 

ØNSKER OSS ALLE EN FANTASTISK SOMMER !

 

Oslo 11.6.2013

For styret: A. E. Vollen

Info fra styret mai 2013

lagt inn 11. mai 2013, 14:42 av Admin Sørengasameie   [ oppdatert 11. mai 2013, 14:45 ]

SØPPEL – HJELP OSS Å HOLDE RENT – OG GANGENE FRI FOR MØBLER ELLER SKROT. Se lysark vedlagt

Informasjon fra styret desember 2012

lagt inn 9. des. 2012, 02:22 av Admin Sørengasameie

Informasjon fra styret November 2012

lagt inn 5. nov. 2012, 10:00 av Admin Sørengasameie


Informasjon fra styret 6. juli 2012

lagt inn 9. juli 2012, 10:05 av Admin Sørengasameie

Informasjon fra styret 25 mai 2012

lagt inn 24. juni 2012, 00:35 av Admin Sørengasameie

Informasjon fra styret 11. mai 2012

lagt inn 24. juni 2012, 00:33 av Admin Sørengasameie   [ oppdatert 24. juni 2012, 00:36 ]

1-9 of 9