Styret

Styreleder
 
Alf-Erik Vollen. Kontakt: styreleder@sorengasameie.no 
 
Styremedlemmer valgt for 2 år

Kjell Richard Andersen
Kristin Kabbe
 
Styremedlemmer valgt for 1 år
 
Sissel Plejdrup
Bjørn Magne Eggen
 
Varamedlemmer valgt for 1 år
 
Bent Grini, Marcus Halland
 
 
 
Valgkomite for 1 år
 
Thomas Asbjørnsen, Paul Bencze, Rune Hultgren. Kontakt: valgkomite@sorengasameie.no