Praktisk info

Vaktmester
 
kent@arcticdrift.Com; tlf: 90184050 eller erik.testad@usb|.no tlf: 926 95 013
 
 
Problemer med manglende varme, varmt vann og ventiliasjon?

Har dere problemer med varme, varmt vann eller ventilasjon, les mer om de utfordringer som har vært og hvordan systemene fungerer her. 

Dersom dere mangler varme på radioatorer og gulv i tillegg til manglende varmtvann i kraner,  kontakt Hafslund driftssentral på telefon 22 75 47 00

 
Nøkler
 

Seksjonseiere (ikke leieboer eller andre) kan bestille ytterligere systemnøkler for egen seksjon. Bestilling skal sendes til: assistanse@usbl.no og inneholde følgende opplysninger:

 

1. Navn på seksjonseier (bestillinger sendes bare til seksjonseier)

2. Leilighetsnr

3. Faktura- og leveringsadresse

4. Antall nøkler
 
Det kan stilles krav om identifikasjon ved slik bestilling eller ved postmottak. 
 
 
Faktura
 
Fakturaer til Sørenga 1 sameie sendes til
Sørenga 1 sameie
c/o Fakturamottak Boligbyggelaget Usbl
Postboks 4391 Vika
8608  MO I RANA

Fakturaer kan også sendes elektronisk, til faktura@usbl.no
NB: Kun én faktura som vedlegg pr skjermbrev / mail.