Om oss

Vi har tatt initiativ til å starte en småbåthavn på Sørenga, som i utgangspunktet skal drives etter prinsipper for kommunale småbåthavner.
 
Det er viktig å huske målet og veien frem; Sørenga båtforening er noe så  eksklusivt som en båtforening uten båthavn. Vårt mål er å skape båtplasser og et maritimt miljø i pakt med kommunens retningslinjer for kommunale båtforeninger, tuftet på medlemskap og ventelister. 
 
Vi ønsker å bli Oslo Kommune sitt alternativ for utbygging og drift av Sørenga småbåthavn.
 
Det er således viktig for deg å vite – at som medlem – så støtter du en litt komplisert prosess som handler om å kjempe for retten til en åpen, demokratisk småbåthavn, i tråd med lange tradisjoner ved Akerselva.
 
Sørenga  Utvikling KS har andre planer, de vil bygge ut en mer eksklusiv havn, med ganske få plasser, og sannsynligvis selge båtplassene til markedspris til noen av Sørengas beboere.
 
Alle som har bostedsadresse i Oslo eller tilgrensede kommuner uten sjølinje, kan søke om medlemskap i båtforeningen.
 
 

Bakgrunn og historie

Sørenga Båtforening ble stiftet på stiftelsesmøte 8. november 2011.

Grunnlaget for stiftelsen var et initiativ på konstituerende generalforsamling for det første sameiet på Sørenga (”Sørenga 1 sameie”) den 2. november 2011. På stiftelsesmøtet ble det valgt et interimsstyre som ble pålagt å problematisere organisasjonsform, utforme forslag til vedtekter samt opprette kontakter med relevante instanser. 

Den 24.januar 2012 ble konstituerende årsmøte avholdt. Der ble forslag til vedtekter vedtatt, og det ble avholdt valg til styre, valgkomité og revisorer. 

Vi i Sørenga Båtforening ønsker å basere vår virksomhet helt og holdent på retningslinjene til småbåtutvalget i Oslo kommune, og ønsker å være Oslo kommunes foretrukne forening i etableringen av framtidig småbåthavn på Sørenga. Etter råd fra medlemmer i Oslo kommunes småbåtutvalg trengte vi å endre vedtektene slik at de ble i tråd med retningslinjene til Småbåtutvalget.På ekstraordinært årsmøte torsdag 23. februar ble det derfor gjort nødvendige vedtektsendringer hva angår metoden for å organisere ansiennitetslisten. Vedtektene er kunngjort på nettsiden vår.

Kommunal båtforening betyr at alle i Oslo og tilgrensende kommuner uten tilgang til sjøen kan søke om medlemskap på lik linje. Kunngjøringen om at vi skulle starte Sørenga båtforening sto i Aftenposten og i Norsk Lysningsblad med 2 måneders søknadsfrist.

I tillegg ble det kunngjort ved Adwords abonnement på søkemotoren Google på søkeordet «Sørenga». Dersom man søkte på «Sørenga» førte det til at en annonse med tilsvarende kunngjøring kom øverst på søkesiden

På morgningen den 17. april 2012 var det registrert 74 betalende medlemmer. Kl  09:00 tirsdag 18. april ble det gjennomført loddtrekning til ansiennitetslisten hos Havnepolitiet i Skur 30 på Akershuskaia. Deretter vil båtplasser bli tildelt etter ansiennitet, fortløpende, etter påmelding og registrert betaling av medlemsavgift. 


 
 

 
 
Undersider (2): Styret Vedtekter