Nyheter‎ > ‎

Julehilsen fra styret - med siste status

lagt inn 24. des. 2015, 00:22 av Post Sørenga Båtforening
Jula er her og vi nærmer oss årsskifte. Styret håper alle nok en gang at alle har funnet smul havn i høytiden og ønsker å sende deg en julehilsen med oppsummering av situasjonen.

Vi er i dag 156 betalende medlemmer fra hele Oslo fordelt slik:

10 (7 %) Oslo Sentrum
68 (44 %) Oslo Øst 
19 (12 %) Oslo Vest
41 (27 %) Sørenga,  0194 Oslo
15 (10 %) Utenfor Oslo, noen i tilstøtende kommuner uten tilgang til sjøen, andre ikke, men som planlegger å flytte.
153 (100 %) Sum

Saken om småbåthavn på Sørenga har igjen utviklet seg annerledes enn det vi oppfatter Oslo kommune så for seg tidligere i år og trodde var lagt til grunn i reguleringsplanen.
Vi hadde i fjor møte med Byråd for byutvikling for å hindre at Sørenga utvikling skulle privatisere småbåthavna. Det ble tilsynelatende avverget.

Vi har blitt fortalt av politikere og saksbehandlere vi har hatt kontakt med siden oppstart, at reguleringsintensjonene for E14, med ordlyden; «Offentlig trafikk område i sjø, småbåthavn». medførte en naturlig og historisk vanlig løsning, nemlig som  kommunal båtforening.

Det trodde Plan og bygningsetaten, Eiendom og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten også. I korrespondanse med Sørenga utvikling hevdet de dette konsekvent. Sørenga utvikling engasjerte advokatfirma Hjort som overbeviste etatene og Kommuneadvokaten om at reguleringsplanens ordlyd : «Offentlig trafikk område i sjø, småbåthavn» ikke hjemlet et krav om at det måtte etableres en kommunal båtforening etter Småbåtutvalgets retningslinjer. Og at offentlig gjestehavn, som en privateiet offentlig parkeringsplass også oppfylte ordlyden i reguleringsplanen. 

«På den annen side må det være klart at utleie av båtplasser ikke er i strid med reguleringsformålet. Det ville jo også vært tilfellet om det ble etablert en båtforening etter småbåtutvalgets vedtekter, som kommunen mener ligger innenfor reguleringsplanens formål.» (sitat fra Hjorts brev til Oslo kommune Eiendoms- og byfomyelsesetaten  4. februar 2013)

Etter etatenes nederlag i møte med advokatfirma Hjort, har de nå lagt seg på ryggen, og Plan og bygningsetaten har instruert Bymiljøetaten, som har ansvar for den praktiske gjennomføringen, sammen utbygger Sørenga utvikling, om kun å forholde seg til at eneste riktige tolkning av reguleringsplanen er gjestehavn på felt E14. 

En gjestehavn med parkometer som er i bruk noen måneder i året er altså en reell risiko for at blir virkelighet. 

Det den tidligere Byråden og de kommunale etatene ikke har fått med seg, eller er blitt instruert ignorert av tidligere Byråd (som Hjort også skriver i brevet) etter overkjøringen av advokatene fra Hjort, er at det er en forskjell på at om ordlyden i reguleringsplanen ikke hjemler krav om kommunal båtforening så er kommunal båtforening ikke i strid med reguleringsplanen. 

Vår poeng er: Selv om ordlyden i reguleringsplanen ikke hjemler krav om kommunal båtforening så er kommunal båtforening ikke i stridmed reguleringsplanen. Dette poenget har vi også fått bekreftet er riktig av advokat Aslak Aslaksen som sitter for høyre på rådhuset i tillegg til at Hjort poengterer dette i sitt brev. 

Vi er derfor nå avhengig av at den nye Byråden tar grep og instruerer involverte etater om at Sørenga båtforening som er en båtforening etter småbåtutvalgets vedtekter og oppfyller ordlyden i reguleringsplanen.

I tillegg har vi fått vite at lederne i Bymiljøetaten ikke har sett vår søknad, om å bli foretrukken båtforening, hvor vi dokumenterer at stiftelsesprosessen er i samråd med retningslinjene til Småbåtutvalget og i samråd med representant i Småbåtutvalgets styre.

Vi mener dagens situasjon ikke oppfyller bystyrets intensjoner med reguleringen, da gjesteplasser er nevnt andre steder i reguleringsplanen.

Vi har derfor på nytt bedt om et møte med Byråden for å drøfte situasjonen på Sørenga og for å fremlegge våre forslag til hvordan vi kan sikre at bystyrets intensjoner blir ivaretatt. 

Det har kommet nytt byråd i 2015 og de har hatt mye å sette seg inn i og ta tak i. Men vi har dialog (senest i dag) og vi har håp om å få et deputasjonsmøte på nyåret slik at vår oppfatting og vilje kommer frem før alle beslutninger om denne delen av havnepromenaden er tatt 

For saken står slik i dag, som styret ser det,  om ikke Byråden griper inn, så ser det ut til å bli gjestehavn på felt E14 på Sørenga og Sørenga båtforening vil bli avvist som en Ad hoc forening.

Men vi gir oss ikke og har tro på at vi greier manøvrere rundt dette skjæret i sjøen også, uten å forlise. Dere vil bli oppdatert så snart vi vet mer.

I mellomtiden vi alle våre medlemmer og støttespillere en lun og god jul og et godt nytt år hvor vi forhåpentligvis kan ta fatt på den praktiske organiseringen av småbåthavna vår.

Styret

Sørenga båtforening
Comments