Nyheter‎ > ‎

Ansiennitetsliste

lagt inn 19. apr. 2012, 05:39 av Ukjent bruker

Det var godt over 100 som var registrert med søknad om medlemskap etter søknadsfristens utløp den 2. april.

Så godt som alle ble etter individuelle vurderinger foretatt av styret invitert som medlemmer ved å betale inn innmeldingsavgift og årsavgift innen fristen den 16. april.

Etter betalingsfristens utløp (morningen den 17. april) var det registret 74 betalende medlemmer.

Kl 0900 tirsdag 18. april ble det gjennomført loddtrekning til ansiennitetslistene hos Havnepolitiet i Skur 30 på Akershuskaia (se vedlagt attest fra Havnepolitiet).

For at det skal være full åpenhet blant medlemmene om ansiennitetslistene har styret sendt kopi av listen til alle medlemmene.

På forlangende vil listen bli gitt til saksbehandlingsinstanser i Oslo Kommune som ber om det ifm vår søknad om; "bruksrett til kommunal grunn". Denne søknaden jobber styret med nå, og p.t. avventer vi uformelle råd og anbefalinger før den formelt sendes til Oslo Kommune.

Nye medlemmer som betaler innmeldingsavgift etter 17. april får ansiennitet etter dato for innbetalingen.

Comments