Nettsider

 

Dokumenter Fjordbyen:

 
Dokumenter Bjørvika:
 
Bispekilen, Bjørvika
 
(saksnummer 200802039)
Foreslås omregulert med sikte på å legge til rette for et byrom som ivaretar siktlinjen fra Oslo torg via Middelalderparken til
Akershus festning, samt sikrer en trygg fotgjengerforbindelse fra fjorden til Middelalderparkens vannspeil.
Comments