Bli medlem

Medlemskap i SEB er åpent for alle som slutter seg til foreningens formål, og som er bosatt i Oslo kommune eller tilstøtende kommuner som ikke har tilgang til sjøen.

Medlemskapet er personlig og flere i samme husstand kan være medlemmer. Dog kan det kun gis tilbud om EN båtblass pr husstand.

Sørenga båtforening disponerer ingen båtplasser idag. Det er usikkert om båtforeningen vil kunne tilby medlemmene båtplasser i fremtiden. Les om oss for mer informasjon. 

Når vi har mottatt din søknad om medlemskap vil du få en epost med betalingsinformasjon for innmeldingsavgift (kr 1000,-) og medlemsavgift for (kr 100,-). Din ansienitet løper fra den dagen vi har registrert innbetalingen. Kontakt sb@sorengabatforening.no for eventuelle spørsmål vedrørende innbetalingen.