Kontakt

Sørenga båtforenings administrasjon:

post@sorengabatforening.no 

Epost styret

styret@sorengabatforening.no

Telefon styreleder

930 00 672

Comments