Nyheter


En liten sommerhilsen fra Sørenga båtforening.

lagt inn 16. juni 2016, 00:04 av Post Sørenga Båtforening

Med værgudene i ryggen har de fleste av oss, som har båt, nå blitt ferdige med vårpussen, greid å bli solbrent og fått båten på vannet.

Styret har hatt et konstituerende styremøte for det nye styret samt et strategimøte til nå. I håp om at årsmøte skal godta det, bestemte styret å vektlegge miljø og vurderer å gå for Blått flagg sertifisering. http://fee.no/?pageslug=blaatt-flagg-for-marinaer-4413

Vi har hatt et positivt møte med prosjektgruppa Bymiljøetaten har opprettet for småbåthavna på E14. Prosjektledelsen har frist til 1. desember 2016 med å få på plass prosjektet. Byggingen skal starte i mars 2017 og stå ferdig før jul 2017.

Miljøfokuseringen ble meget godt mottatt. Vi utvekslet tanker og diskuterte litt, men mest lyttet vi på hver andre og det virket som vi hadde mye sammenfallende tanker om hva E 14 kan bli til.

Med unntak av gjesteparkering for båter. Her argumenterte vi for at E14 ikke var egnet som gjestehavn og viste dem steder i reguleringsplanen som omtales som gjestehavn, i motsetning til E14. Vi pekte ut steder som var mer sentrale og egnet seg bedre som gjestehavn enn E14. Ingen avgjørelse er tatt, men vi har aldri vært nærmere i å komme på plass i båthavna. Styret har lovet å komme med noen innspill i saker vi drøftet før 1. desember.

I mellomtiden ønsker vi dere en god sommer med værgudene på båtfolkets side.

Styret Sørenga båtforening

Oppdatering fra Årsmøtet 2016

lagt inn 24. mars 2016, 23:22 av Admin Sørenga Båtforening   [ oppdatert 25. mars 2016, 02:16 av Post Sørenga Båtforening ]

På årsmøtet til Sørenga båtforening ble det det valgt nytt styre for 2016. Det nye styret består av::

Styreleder Bjørn Eggen
Kasserer Knut Sanne
Sekretær Johan Almqvist
Styremedlem Leif W Erichsen
Styremedlem Tor Kristian Jenssen
Varamedlem Erik Tangstrøm
Varamedlem Lily Kalvø

Styret informerte om at kommunen (ved Bymiljøetaten) nå har bestilt et forprosjekt for å etablere en småbåthavn på felt E14 på Sørenga (Saksnummer 15/06067-2 i Bymiljøetaten).

I føringene står det blandt annet at småbåthavna skal organiseres under småbåtutvalget, det forstår vi som at det skal være en kommunal småbåtforening, og at gjesteplasser skal ivaretas. Prosjektet skal være klart til detaljplanering i september 2016 og byggestart i mars 2017, med ferdigstilling i august 2017.

Sørenga båtforening er organisert som en kommunal båtforening og følger saken videre. Styret forbereder seg nå på å få møte de som utformer forprosjektet og fremlegge sine synspunkter og spørsmål til prosjektet. Vi har store forhåpninger om å bli kommunens foretrukne kommunale båtforening på Sørenga.

Med vennlig hilsen og God påske.

Bjørn Eggen

Julehilsen fra styret - med siste status

lagt inn 24. des. 2015, 00:22 av Post Sørenga Båtforening

Jula er her og vi nærmer oss årsskifte. Styret håper alle nok en gang at alle har funnet smul havn i høytiden og ønsker å sende deg en julehilsen med oppsummering av situasjonen.

Vi er i dag 156 betalende medlemmer fra hele Oslo fordelt slik:

10 (7 %) Oslo Sentrum
68 (44 %) Oslo Øst 
19 (12 %) Oslo Vest
41 (27 %) Sørenga,  0194 Oslo
15 (10 %) Utenfor Oslo, noen i tilstøtende kommuner uten tilgang til sjøen, andre ikke, men som planlegger å flytte.
153 (100 %) Sum

Saken om småbåthavn på Sørenga har igjen utviklet seg annerledes enn det vi oppfatter Oslo kommune så for seg tidligere i år og trodde var lagt til grunn i reguleringsplanen.
Vi hadde i fjor møte med Byråd for byutvikling for å hindre at Sørenga utvikling skulle privatisere småbåthavna. Det ble tilsynelatende avverget.

Vi har blitt fortalt av politikere og saksbehandlere vi har hatt kontakt med siden oppstart, at reguleringsintensjonene for E14, med ordlyden; «Offentlig trafikk område i sjø, småbåthavn». medførte en naturlig og historisk vanlig løsning, nemlig som  kommunal båtforening.

Det trodde Plan og bygningsetaten, Eiendom og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten også. I korrespondanse med Sørenga utvikling hevdet de dette konsekvent. Sørenga utvikling engasjerte advokatfirma Hjort som overbeviste etatene og Kommuneadvokaten om at reguleringsplanens ordlyd : «Offentlig trafikk område i sjø, småbåthavn» ikke hjemlet et krav om at det måtte etableres en kommunal båtforening etter Småbåtutvalgets retningslinjer. Og at offentlig gjestehavn, som en privateiet offentlig parkeringsplass også oppfylte ordlyden i reguleringsplanen. 

«På den annen side må det være klart at utleie av båtplasser ikke er i strid med reguleringsformålet. Det ville jo også vært tilfellet om det ble etablert en båtforening etter småbåtutvalgets vedtekter, som kommunen mener ligger innenfor reguleringsplanens formål.» (sitat fra Hjorts brev til Oslo kommune Eiendoms- og byfomyelsesetaten  4. februar 2013)

Etter etatenes nederlag i møte med advokatfirma Hjort, har de nå lagt seg på ryggen, og Plan og bygningsetaten har instruert Bymiljøetaten, som har ansvar for den praktiske gjennomføringen, sammen utbygger Sørenga utvikling, om kun å forholde seg til at eneste riktige tolkning av reguleringsplanen er gjestehavn på felt E14. 

En gjestehavn med parkometer som er i bruk noen måneder i året er altså en reell risiko for at blir virkelighet. 

Det den tidligere Byråden og de kommunale etatene ikke har fått med seg, eller er blitt instruert ignorert av tidligere Byråd (som Hjort også skriver i brevet) etter overkjøringen av advokatene fra Hjort, er at det er en forskjell på at om ordlyden i reguleringsplanen ikke hjemler krav om kommunal båtforening så er kommunal båtforening ikke i strid med reguleringsplanen. 

Vår poeng er: Selv om ordlyden i reguleringsplanen ikke hjemler krav om kommunal båtforening så er kommunal båtforening ikke i stridmed reguleringsplanen. Dette poenget har vi også fått bekreftet er riktig av advokat Aslak Aslaksen som sitter for høyre på rådhuset i tillegg til at Hjort poengterer dette i sitt brev. 

Vi er derfor nå avhengig av at den nye Byråden tar grep og instruerer involverte etater om at Sørenga båtforening som er en båtforening etter småbåtutvalgets vedtekter og oppfyller ordlyden i reguleringsplanen.

I tillegg har vi fått vite at lederne i Bymiljøetaten ikke har sett vår søknad, om å bli foretrukken båtforening, hvor vi dokumenterer at stiftelsesprosessen er i samråd med retningslinjene til Småbåtutvalget og i samråd med representant i Småbåtutvalgets styre.

Vi mener dagens situasjon ikke oppfyller bystyrets intensjoner med reguleringen, da gjesteplasser er nevnt andre steder i reguleringsplanen.

Vi har derfor på nytt bedt om et møte med Byråden for å drøfte situasjonen på Sørenga og for å fremlegge våre forslag til hvordan vi kan sikre at bystyrets intensjoner blir ivaretatt. 

Det har kommet nytt byråd i 2015 og de har hatt mye å sette seg inn i og ta tak i. Men vi har dialog (senest i dag) og vi har håp om å få et deputasjonsmøte på nyåret slik at vår oppfatting og vilje kommer frem før alle beslutninger om denne delen av havnepromenaden er tatt 

For saken står slik i dag, som styret ser det,  om ikke Byråden griper inn, så ser det ut til å bli gjestehavn på felt E14 på Sørenga og Sørenga båtforening vil bli avvist som en Ad hoc forening.

Men vi gir oss ikke og har tro på at vi greier manøvrere rundt dette skjæret i sjøen også, uten å forlise. Dere vil bli oppdatert så snart vi vet mer.

I mellomtiden vi alle våre medlemmer og støttespillere en lun og god jul og et godt nytt år hvor vi forhåpentligvis kan ta fatt på den praktiske organiseringen av småbåthavna vår.

Styret

Sørenga båtforening

En liten sommerhilsen fra Sørenga båtforening

lagt inn 8. juli 2015, 07:46 av Admin Sørenga Båtforening

Til tross for en kald vår og forsommer så har de fleste av oss, som har båt, nå blitt ferdige med vårpussen og fått båten på vannet. En ny båtsesong er i gang. Styret har hatt et konstituerende styremøte for det nye styret og vi har fått flere koster som skal ta seg av Web og facebook sidene våre.

Situasjonen ellers er ganske uforandret siden årsmøtet, og vi kan ikke gjøre annet enn å avvente. Vi følger opp og har hatt kontakt med både Småbåtutvalget og Bymiljøetaten. De har lovet å svare på vår søknad så snart de kan og senest etter at de har fått på plass finansieringen. Så til høsten eller på nyåret vet vi mer.

Vi håper forsatt at et bryggeanlegg er på plass til sommeren 2016.

I mellomtiden ønsker vi dere en god sommer med værgudene på båtfolkets side.

Hilsen

Styret i Sørenga båtforening

Årsmøte 2015

lagt inn 8. juli 2015, 03:56 av Admin Sørenga Båtforening

Årsmøte i 2015 ble avholdt i den 23. mars. Protokollen er sendt ut til alle medlemmer.

Styret har også sendt ut en sommerhilsen og oppdatering til alle medlemmer på e-post den 25. juni. Ta kontakt med styret dersom du ikke har mottatt denne, kanskje du har fått ny adresse som ikke styret har fått rede på.

ÅRSMØTE mandag 28. april 2014 kl. 18'00 i USBL's lokaler

lagt inn 15. mars 2014, 01:14 av Post Sørenga Båtforening   [ oppdatert 16. mars 2014, 03:20 av Admin Sørenga Båtforening ]

Årsmøtet 28. april 2014 er åpent for betalende medlemmer. 

Vi ser positivt på fremtiden og det er viktig at alle kommer.

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret@sorengabatforening.no innen 10.april 2014

Agenda for årsmøtet samt sakspapirer blir sendt ut digitalt i rett tid til betalende medlemmer.

Vi oppfordrer flere medlemmer til å delta i styreverv. Vi trenger nye kandidater og flere frivillige. Kontakt valgkomiteen@sorengabatforening.no
Siste sjanse til å hindre privatisering av småbåthavna på Sørenga

lagt inn 30. jan. 2014, 12:34 av Admin Sørenga Båtforening

Vi ønsker at Byråden må gripe inn i situasjonen rundt småbåthavna på Sørenga.
Jeg representerer 130 medlemmer fra hele Oslo som mener det bør bli en kommunal båtforening på Sørenga.

En rekke uheldige omstendigheter har ført til en situasjon som ikke er i tråd med byrådets overordnede retningslinjer og strider mot prinsippene i reguleringsplanen.

Området det er snakk om er E-14 på sørengautstikkerens østside. Regulert til «Offentlig trafikk område i sjø, småbåthavn» .

Saken i korte trekk:

2003 - 22. 05  : Reguleringsplanen Godkjent av Bystyret og MD

2003 - 30. 06  : Infrastrukturavtalen OK og BI

2007 - 30. 11  : SUs kjøpekontrakt m Hav Eiendom

2009 - 07. 10  : Kommunerevisjonen gransker Hav eiendom

2009 - 17. 11  : Rapporten behandles i Kontrollutvalget

2011 - 04. 11  : SU sender forslag til erklæring vedr småbåthavn

2011 - 10. 11  : Bymiljøetaten, anbefaler oppstart av Sørenga båtforening

2011 - 22. 11  : Småbåtutvalget reagerer, vil ha kommunal båtforening

2012 - 24. 01  : Sørenga Båtforening konstituerende møte

2012 - 25. 04  : Hav eiendom tinglyser Bruksrettserklæring for SU

Årsaken til floken ligger tilbake i tid.
Etter at Fjordbyen ble vedtatt måtte styret i Oslo havn sette i gang eiendomsutvikling gjennom Hav eiendom. De valgte en av datidens mest vellykkede eiendomsutviklere, Urbanium Consultings Espen Pay, som leder av Hav eiendom.  Hav eiendom solgte Sørengautstikkeren til Sørenga utvikling i 2007.

Det ble en del oppstyr i pressen om salgsprosessen og kontrakten.

Kommunerevisjonen lager en rapport som behandles i Kontrollutvalget.

Kommunerevisjon mener Pay fikk for fritt spillerom da han forhandlet frem kjøpsavtalen med Sørenga Utvikling AS. I innkallingen til Kontrollutvalgets behandling av saken står det blant annet:

 «Selskapets styre har … i liten grad hatt fokus på systematisk arbeid med planer for virksomheten, instrukser for daglig leder, etiske retningslinjer og andre forhold …. Selskapet hadde ikke etablert tilfredsstillende intern kontroll på økonomiområdet……Undersøkelsen reiser imidlertid spørsmål ved havnestyrets behandling av saker vedrørende HAV Eiendom AS ….risikerer å pådra seg et rettslig og økonomisk ansvar …»

Dette gjenspeiles i kjøpekontrakten. Sørenga utvikling kjøpte rettighetene til å bygge ut og etablere en lokal båtforening med båtplasser reservert boligkjøpere på eiendommen.

Dette er i strid med Oslo kommunes faste praksis for anleggelse og organisering av småbåthavner.

Det står også at selger dvs Hav Eiendom: » ….forplikter seg aktivt til at en slik båtforening kan etableres, herunder ved å samtykke til hensiktsmessig adkomst, tinglysning av nødvendige erklæringer, påvirke andre organer i nødvendig grad, innhentelse av eventuelt samtykke/godkjenning fra Oslo Havn KF etc. «

Hav Eiendom har her inngått en avtale som synes å forplikte de til å medvirke til noe som er i strid med vedtatte planer. 

Kontrakten legger også opp til at Hav Eiendom skal tinglyse heftelser på fremtidig kommunal grunn (Havnepromenaden) i strid med prinsippet i infrastrukturavtalen om at grunn som tilbakeføres til kommunen skal skje uten heftelser. Denne heftelsen ble tinglyst 25.04.2012

Prinsippet om heftelsesfri tilbakeføring er etter det vi oppfatter fra Eby, konsekvent fulgt i alle saker hittil. 

Dette prinsippet er nå brutt av Hav og vil etter vårt syn skape en svært uheldig presedensvirkning dersom slike nye heftelser må aksepteres av kommunen.

Om ikke Byråden griper inn vil det innebære en privatisering av område utenfor promenaden som ikke er tilsiktet, og klart i strid med overordnete politiske føringer om en allment tilgjengelig strandsone og at sjøen skal være tilgjengelig for alle.

Tirsdag 28.januar møttes Eby og Sørenga Utvikling for å finne frem til en minnelig løsning. SU foreslår at båtplassene ikke selges, men leies ut på det åpne marked.

Dette åpner for omgåelse av reguleringsplanen.

 
- De kan selektivt leie ut til beboere på Sørenga, Hvem vil kontrollere det?
- De kan leie ut i 100år med rett til fornying. Som en festekontrakt.
- De kan skille ut småbåthavna i eget selskap og selge det i deler med servitutt om utleie.
- De kan selge leierettene.
- De kan sette opp parkometer å la Europark drive virksomheten. Det finnes et slikt anlegg i Horten.

Men reguleringsplanen intenderte IKKE; Marina, IKKE Gjestehavn med ”parkeringsplasser” for småbåter.

Det vil likevel være privatisering som er i strid med overordnete politiske føringer.

Vi oppfatter at hensikten med reguleringsplanen er å sikre at sjøområdet utenfor Sørenga ikke blir privatisert og at det etableres flere småbåtplasser til glede for byens befolkning.

”Småbåthavn” forbindes av de fleste med en ”Båtforening”.

Der båtforeningene er etablert, hvor kaia/strandsonen er kommunal grunn, kalles gjerne ”kommunal båtforening”. I Oslo Kommune reguleres de ”kommunale båtforeningene” gjennom Oslo Kommunes Småbåtutvalg . 

Byrådets plan om Fjordbyen er populær i Oslo. Folket liker planen om økt allmenn tilgjengelighet til fjorden.

Selv om de som ble satt til å gjennomføre byrådets ide om Fjordbyen ikke følger byrådets overordnede retningslinjer og sågar vikler seg inn i reguleringsstridige kontrakter fordi internkontrollen ikke fungerer, så er det på tide at politikerne kommer på banen og rydder opp.

Byråden er overordnet organ og når det skjer feil i administrasjonen så ikke byrådets politiske intensjoner blir fulgt, så  må det utøves ledelse og evne til handling, slik at det blir slik byrådet intenderte i reguleringsplanen. Derfor ber vi Byråden om følgende:

  1. Den tinglyste heftelsen slettes før havnepromenaden tilbakeføres til Oslo kommune
  2. Byrådet bør derfor instruere Hav Eiendom (gjennom Oslo Havn) om å bli enige med Sørenga Utvikling om å få slettet heftelsen. Dette bør de (Hav og SU), gjøre frivillig da kontrakten på dette punkt er tvilsom både i forhold til reguleringsplanen og praksis om at havnepromenaden skal tilbakeføres heftelsesfritt
  3. Evt bør Byrådet eller Hav Eiendom yte kompensasjon til kjøper eller ekspropriere heftelsen slik at overordnet politiske føringer og reguleringsplan oppfylles.
 
Med vennelig hilsen
 
Bjørn Eggen
Styreleder
 
Sørenga båtforening
Tvetenveien 55
0666 Oslo
Tlf 93000672

Innkalling til årsmøte i Sørenga båtforening 26.2. kl 1800

lagt inn 15. jan. 2013, 11:26 av Admin Sørenga Båtforening   [ oppdatert 15. jan. 2013, 11:56 ]

Godt nytt år.

Styret har hatt regelmessige møter og arbeidet jamt og trutt for at Sørenga båtforening blir ansvarlig for å drifte en kommunal småbåthavn på Sørenga. Nå gjør vi klar for årsmøte;
 

Innkalling til årsmøte i Sørenga båtforening

tirsdag 26. februar kl 18:00 i Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1.
 

Årsmøtet er åpent for betalende medlemmer. Det er viktig at alle kommer.

  • Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret@sorengabatforening.no innen 26. januar.
  •  Agenda for årsmøtet samt sakspapirer blir sendt ut til betalende medlemmer 12. februar.
  •  
  • Vi oppfordrer flere medlemmer til å delta i styreverv. Vi trenger nye kandidater og flere frivillige. Kontakt valgkomiteen@sorengabatforening.no

 
Ang. innbetaling av medlemsavgift for 2013 -Sørenga Båtforening

Det vil ikke bli sendt ut innbetalingsblankett til medlemmene.

Medlemsavgift på kr. 500 bes innbetalt til konto 1503.26.87900, innen 11. februar 2013. Husk å merke innbetaling med navn!

Bli medlem i Sørenga Båtforening !

Er du ikke medlem fra før må du registrere deg gjennom vår link ‘Bli medlem’ på denne nettsiden, og betale innmeldingsavgift på kr. 1000,-(engangsavgift) i tillegg til årsavgiften.

Jo flere som melder seg inn, jo bedre blir vi i stand til å fremme båtforeningens interesser i det kommende året.

Når din innbetaling er registrert vil du motta innkalling til årsmøtet med agenda og underbilag som sendes ut 12.februar.

 
Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga båtforening

Båtførerprøven på nett til gunstig pris

lagt inn 31. okt. 2012, 09:47 av Admin Sørenga Båtforening   [ oppdatert 31. okt. 2012, 09:49 ]

Sørenga Båtforening tilbyr et rabattert kurs på båtførerprøven til sine medlemmer.
 
Dette kurset går på nett og du kan ta teorien når det måtte passe deg.
Tilgangen gjelder for 12 måneder og kurset inneholder tre store eksamenstester.
 
Kurset er godkjent av Det Norske Veritas og tar for seg hele pensum du trenger for å bestå båtførerprøven.
 
Eksamen melder du deg selv opp til når du mener du har nok kunnskap.
Dette gjøres på lokale testsentre som du finner oversikt når du bestiller kurset..
 
Informasjon om nettkurset:
 
Kurset tilbys av www.tryggferdsel.no.
 
Bestilling gjøres ved at du tar kontakt med styret som sender deg en e-post med en link som gir rabattert pris.

Du får tilgang umiddelbart etter kortbetaling på nettsiden til Tryggferdsel.
 
 
Hvem må ha båtførerprøven:
 
Alle som er født etter 1. januar 1980 og som skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motor med effekt mer enn 25 HK.
 
 
Eksamenstester:
 
Lurer du på om du har nok kunnskap rundt båtførerpensum?

Ansiennitetsliste

lagt inn 19. apr. 2012, 05:39 av Ukjent bruker

Det var godt over 100 som var registrert med søknad om medlemskap etter søknadsfristens utløp den 2. april.

Så godt som alle ble etter individuelle vurderinger foretatt av styret invitert som medlemmer ved å betale inn innmeldingsavgift og årsavgift innen fristen den 16. april.

Etter betalingsfristens utløp (morningen den 17. april) var det registret 74 betalende medlemmer.

Kl 0900 tirsdag 18. april ble det gjennomført loddtrekning til ansiennitetslistene hos Havnepolitiet i Skur 30 på Akershuskaia (se vedlagt attest fra Havnepolitiet).

For at det skal være full åpenhet blant medlemmene om ansiennitetslistene har styret sendt kopi av listen til alle medlemmene.

På forlangende vil listen bli gitt til saksbehandlingsinstanser i Oslo Kommune som ber om det ifm vår søknad om; "bruksrett til kommunal grunn". Denne søknaden jobber styret med nå, og p.t. avventer vi uformelle råd og anbefalinger før den formelt sendes til Oslo Kommune.

Nye medlemmer som betaler innmeldingsavgift etter 17. april får ansiennitet etter dato for innbetalingen.

1-10 of 14