ข่าวสารจากงานคอมพิวเตอร์

ประกวดสื่อ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม
 คลิกที่นี่
********************************************************


ประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ "OBEC HACKATHON 2019"  ภายใต้หัวข้อ "APPS FOR THAILAND 4.0 "

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
********************************************************


♥ ประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์ ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่