ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียน


พระครูโสภณศิริคุณ ( ทอง สิริวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

               พระครูโสภณศิริคุณ นามเดิม ทอง บุญมีคงมา โยมบิดาชื่อ สอน โยมมารดาชื่อ พันธ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2456 ณ บ้านคลองบางนางสูญ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีพี่น้อง รวมทั้งหมด 7 คน ท่านเป็นคนที่ 5 บิดามารดาท่านมีอาชีพทำนา

               ในวัยเด็กท่านได้เรียนหนังสืออยู่บ้าน โดยโยมบิดาเป็นครูสอนเอง การสอนหนังสือ แบบโบราณได้วางระเบียบไว้ว่า วันแรกให้อาบน้ำชำระกายให้สะอาด แล้วเอาดินสอพอง กระดาษชนวนใส่พานตั้งไว้ที่บูชาพระ พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบหนังสือ ยกกระดานชนวนขึ้นเหนือศีรษะ กล่าวคำอธิฐานขอให้มีปัญญาเฉียบแหลม เรียนให้ทะลุปรุโปร่ง ให้มีความจำแม่นยำมีความรู้แตกฉาน

               ต่อมาเมื่อท่านอายุได้ 10 ปี โยมบิดาได้พาไปฝากเรียน ที่โรงเรียนประชาบาลวัดศรัทธาราษฎร์ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง ท่านเป็นนักเรียนกลุ่มแรกของโรงเรียนนี้ และในปีเดียวกันบิดาของท่านก็ถึงแก่กรรม ท่านศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2470

               เมื่อออกจาโรงเรียนแล้ว พี่ชายของท่านได้มาชวนให้ไปช่วยทำนาอยู่ 5 ปี จนอายุได้ 19 ปี ท่านมีความคิดอยากบวชเป็นเณร โยมมารดาจึงพาไปฝากให้บวชที่วัดศรัทธาราษฎร์ โดยมีพระครูสฤษดิ์ สิกขาทร (หรีด จนทฺสาโร) เจ้าอาวาสวัดเพลงเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาท่านได้ศึกษาพระธรรมเป็นพระภิกษุได้นามว่า สิริณฺโณ ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมเอก แล้วกลับไปช่วยงานพระครูพุ่มที่วัดศรัทธาราษฎร์ ต่อมาพระครูอุปัชฌาย์ได้ขอตัวให้ไปช่วยงานที่วัดเพลง เพราะท่านชราภาพมากแล้ว หลังจากที่เจ้าอาวาสวัดเพลงมรณภาพใน พ.ศ.2490 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเพลงแทนและได้เป็นเจ้าคณะอำเภอต่อมา  อาจารย์ทองหรือหลวงพ่อวัดเพลง เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและศิษยานุศิษย์เป็นอันมาก พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ (2538) ได้กล่าวถึงท่านว่า “ อาจารย์ทองท่านเป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียเพราะมีวาทศิลป์และลีลาท่วงทำนองในการแสดง แจ่มแจ้ง ฟังได้ชัดจับใจคนฟัง
และยังเป็นผู้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ นับว่าเป็นพระที่มีความรู้ ความสามารถรูปหนึ่งในวงการคณะสงฆ์ ”