มาร์ชโสภณศิริราษฎร์

                                                               ชาวม่วงขาวพวกเรา บรรเจิดเพริดพราวมานาน
                                                            เรียนดี และมีวินัย ตั้งใจทำงานกันด้วยดี
                                                            วัดเพลงโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี
                                                            เก่งวิชา กีฬาเยี่ยม ใครไม่เทียม ม่วงขาวเก่งทุกที่
                                                            มิตรสัมพันธ์ฉันน้องพี่ สมศักดิ์ศรีมีการศึกษา
                                                            พวกเรารักภักดีมั่น สถาบันอันสูงค่า
                                                            เทิดทูน ชาติ ศาสนา ราชา ราชินี
                                                            สีม่วงขาวโสภาให้วิชามากมี มั่นรักสามัคคี
                                                            ชื่อนี้วัดเพลงโสภณศิริราษฎร์ มีความเจริญ