ข้อมูลสำหรับติดต่อโรงเรียน
 
      
ที่อยู่ : 115 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
     
โทรศัพท์ : 032-399226
     
โทรสาร  :  032-399227
        
เว็บไซต์ : www.sopon.ac.th
       
Facebook  :  http://www.facebook.com/soponsiriraj