ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ขอให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 -2569)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน)

กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางปิยนุช โรจนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

นายธนวันต์ เข็มทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด" พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส "

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์

ปีการศึกษา 2564

วีดีโอรณรงค์การขับขี่ รถจักยานยนต์

วีดีโอรณรงค์การขับขี่ รถจักยานยนต์

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ปีการศึกษา 256
5

ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

ประกาศ เรื่อง กิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565