กิจกรรมค่าย STEM CAMP นักคิด นักสร้างจากพลังสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นม.4-ม.6

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี (ห้วยอะนะ)

ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นางปิยนุช  โรจนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

นายธนวันต์  เข็มทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2565

การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด" พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส "

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ 

ปีการศึกษา 2564

  วีดีโอรณรงค์การขับขี่ รถจักยานยนต์

 วีดีโอรณรงค์การขับขี่  รถจักยานยนต์

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

ประกาศ เรื่อง กิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565