ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลําดับที่ 1 มาทําสัญญาจ้าง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา  08.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล ถ้าไม่มา ถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศจากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกสังคมศึกษา  

การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด" พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส "

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ 

ปีการศึกษา 2564

  วีดีโอรณรงค์การขับขี่ รถจักยานยนต์

 วีดีโอรณรงค์การขับขี่  รถจักยานยนต์

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

ประกาศ เรื่อง กิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565