ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศจากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกสังคมศึกษา  

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลําดับที่ 1 มาทําสัญญาจ้า

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่

การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด" พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส "

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ 

ปีการศึกษา 2564

  วีดีโอรณรงค์การขับขี่ รถจักยานยนต์

 วีดีโอรณรงค์การขับขี่  รถจักยานยนต์

ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

ประกาศ เรื่อง กิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565