ประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่  25 – 28 มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สถานที่รับสมัคร หอประชุมชั้นล่าง
  ส่ง 2 ก.พ. 2561 01:38 โดย โรงเรียน โสภณศิริราษฎร์
 • เปิดแล้ว"ติวฟรีดอทคอม"เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศ “ติวฟรีดอทคอมเป็นหนึ่งในแผนงานของการยกระดับการศึกษาไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการวางเป้าหมายให้เกิดขึ้นจริงภายในปี 2561 เพราะเราเห็นถึงความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงโอกาสการติว หรือ การสรุปเนื้อหาในการเร ...
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 20:19 โดย โรงเรียน โสภณศิริราษฎร์
 • ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงเว็บไซด์ ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังปรับปรุงเว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ปรากฎในบางหน้า
  ส่ง 12 ม.ค. 2561 01:15 โดย โรงเรียน โสภณศิริราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รวมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และนักเรียนที่ได้เข้าโครงการค่าย STEM EDUCATION เพ ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 19:53 โดย โรงเรียน โสภณศิริราษฎร์
 • โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ o-net โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5-6  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ  ได ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 00:08 โดย โรงเรียน โสภณศิริราษฎร์
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ คณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ได้มีกำหนดให้มีการอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และยุวกาชาด  ระดับชั้นม ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 00:09 โดย โรงเรียน โสภณศิริราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานการศึกษา

http://www.moe.go.th
http://www.obec.go.th/
http://www.onec.go.th/
http://www.ksp.or.th
http://www.vitheebuddha.com

http://web.uprightschool.net/
http://www.labschools.net/
http://www.studentloan.or.th
http://www.onesqa.or.th

ลิ้งค์น่าสนใจ