ข่าวประชาสัมพันธ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
รายชื่อนักเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        https://drive.google.com/drive/folders/0Bxy_jO6ZFeqxSjl1NnFhZDRSMVE  https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0B9CiRnHASjM8YmtkcUx4bjhORHc/view?usp=sharing      
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0Bxy_jO6ZFeqxa2I3cWoybjBCZlU/view?usp=sharing   https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5          https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0B9CiRnHASjM8SzNBWVVCUWthNWM/view?usp=sharing https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0Bxy_jO6ZFeqxenFUMVpmeG95QUU/view?usp=sharing   https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing


  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา2560  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)


.  รายชื่อ E-Mail คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สำหรับคุณครูที่ลืมรหัสผ่าน กรอกแบบฟอร์มส่ง รอรับการแจ้งทาง SMS
 แบบฟอร์มขอรับรหัสผ่าน E-mail (@songtham.ac.th)       ตรวจสอบการรับรหัสผ่านใหม่