ข่าวประชาสัมพันธ์   
--------------------------------------------------------------------------------------
----- ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
กรอบโครงสร้างของข้อสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อนักเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560

 ระดับชั้น pdf word Google Sheet
 มัธยมศึกษาปีที่ 1     
https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0Bxy_jO6ZFeqxSjBZdmJkLXB5NU0/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0B9CiRnHASjM8YmtkcUx4bjhORHc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing
 มัธยมศึกษาปีที่ 2   https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing
 มัธยมศึกษาปีที่ 3   https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0Bxy_jO6ZFeqxa2I3cWoybjBCZlU/view?usp=sharing  https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0B9CiRnHASjM8SzNBWVVCUWthNWM/view?usp=sharing https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 https://drive.google.com/a/songtham.ac.th/file/d/0Bxy_jO6ZFeqxenFUMVpmeG95QUU/view?usp=sharing  https://docs.google.com/a/songtham.ac.th/spreadsheets/d/1Lpv4bY8Iml51MhhiJGamAF6dItPYSZELJ9RO6Bfdebc/edit?usp=sharing

--------------------------------------------------------------------------------------
  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา2560  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
--------------------------------------------------------------------------------------

.  รายชื่อ E-Mail คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สำหรับคุณครูที่ลืมรหัสผ่าน กรอกแบบฟอร์มส่ง รอรับการแจ้งทาง SMS
 แบบฟอร์มขอรับรหัสผ่าน E-mail (@songtham.ac.th)       ตรวจสอบการรับรหัสผ่านใหม่

--------------------------------------------------------------------------------------