โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

1. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
2. Pre-Test ความสามารถพิเศษทางวิชาการ(ทุนเรียนฟรี) ปีการศึกษา 2562)

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร [ระเบียบการสมัคร]

2. ประเภทการรับสมัคร

        3.1 ผู้สมัคร(ประเภทห้องเรียนพิเศษ)ระดับ ม.1 และ ม.4

        3.2 ผู้สมัครสอบ(Pre-Test)ความสามารถพิเศษทางวิชาการ(ทุนเรียนฟรี)

4. ผู้สมัครสามารถสมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562

5. ผู้สมัครรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 ชำระค่าระเบียบการสมัครสอบได้ที่ห้องวิชาการ 6.  ผู้สมัครเลือกเมนู สมัครเรียน -> เลือกระดับชั้น

7. ตรวจสอบผลการสมัครสอบ[ตรวจสอบผลการสมัคร]