โรงเรียนวัดทรงธรรม

ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2561)

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1.  ผู้สมัครเลือกเมนู สมัครเรียน -> นักเรียนทุนเรียนฟรี -> เลือกระดับชั้น

2.  คุณสมบัติการสมัคร [คลิกเพื่อตรวจคุณสมบัติการสมัคร]

3.  รับใบสมัครพร้อมชำระค่าระเบียบการสมัคร หลังจากสมัครออนไลน์ ได้ที่ห้องวิชาการตั้งแต่ วันที่ 11-26 ม.ค. 2561

4. สมัครสอบคัดเลือกวันที่ 22-26 มกราคม 2561 วันเวลา 08.00 - 16.30 น.