กิจกรรมคนดีศรีทรงธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

- Download ใบสมัคร "คนดีศรีทรงธรรม"     https://drive.google.com/file/d/1LXrH6LCMqcfao7yED13Xx0AnAcrislDI/view?usp=sharing
- Download ใบสมัคร "นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน"  
https://drive.google.com/open?id=1gyA3keTVmQXDVpm5Rztt4CVYzOiv2ghj   https://drive.google.com/open?id=1nIecgpc2lVqlL72jKQLZjBbQqnDknHmn

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับใบประกาศ
1.ประเภทคนดีศรีทรงธรรม
2.ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
Comments