กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2561
อย่าลืม! ก่อนลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ไม่ต้องลงทะเบียนได้ที่เมนูทะเบียนนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ตรวจสอบรายชื่อ] 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ตรวจสอบรายชื่อ] 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ตรวจสอบรายชื่อ]
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ตรวจสอบรายชื่อ]
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ตรวจสอบรายชื่อ] 

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ตรวจสอบรายชื่อ]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ตรวจสอบรายชื่อ]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ตรวจสอบรายชื่อ]