กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2561
อย่าลืม! ก่อนลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ไม่ต้องลงทะเบียนได้ที่
เมนูทะเบียนนักเรียน