กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 4-6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 2562 (ก่อนถึงคาบกิจกรรม)
อย่าลืม! ก่อนลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ไม่ต้องลงทะเบียนได้ที่เมนูทะเบียนนักเรียน

11111111111111111111111ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ตรวจสอบรายชื่อ] 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ตรวจสอบรายชื่อ] 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ตรวจสอบรายชื่อ]
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ตรวจสอบรายชื่อ]
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ตรวจสอบรายชื่อ] 

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ตรวจสอบรายชื่อ]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ตรวจสอบรายชื่อ]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ตรวจสอบรายชื่อ]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ตรวจสอบรายชื่อ]