เอกลักษณ์โรงเรียน
"พระลอตามไก่"
โรงเรียนสองพิทยาคมตั้งอยู่ในดินแดนอมตะ "ลิลิตพระลอ"

ปรัชญา

"ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน ความเพียรเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"


คติพจน์

โยคาเว ชยเต ภูริ
"ความรู้เกิดจากการศึกษา"

ส.พ.เทา - ชมพู

เทา หมายถึง มันสมองของมนุษย์ แสดงถึงคนที่มีปัญญา สนใจศึกษาหาความรู้

ชมพู หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนหวาน การมีมารยาทดี

เนื้อร้อง : อ.ประยูร เมตตา
ทำนอง  : คณะดนตรีศึกษาสหวิทยาลัยล้านนาลำปาง

         เด่นสง่าทั่วฟ้าเมืองสรอง
ชื่อเกริกก้องคือสองพิทยาคม
การศึกษาก้าวหน้าพาสุขสม
ต่างชื่นชมฟูเฟื่องเลื่องลือชา
         เด่นสง่ากว่าท้องถิ่นไหน
ประชาไทยได้รับการศึกษา
สองเลื่องชื่อลือเด่นเห็นนานมา
องค์ราชาลอราชผู้อาจอง
สีเทา - ชมพู
คือคู่ขวัญยึดมั่นธำรง
สองเรานี้คือที่จะเสริมส่ง
สิ่งมั่นคงล้ำเลิศวิชาการ
          ศิษย์ ส.พ. ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
สร้างชื่อไว้ประจักษ์เป็นหลักฐาน
การเรียนดี กีฬาเด่น เป็นการงาน
โลกกล่าวขานแซ่ซร้อง ส.พ. เรา


Comments