กิจกรรมโรงเรียน

หากท่านต้องการดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด ให้คลิกที่รูปภาพของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมค่ะ

กิจกรรม "คืนสู่เหย้า ชาวเทาชมพู" ปี 2559

posted Apr 25, 2016, 10:15 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Apr 25, 2016, 10:22 PM ]

วันที่ 14 เมษายน 2559 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้า ชาวเทาชมพู" โดยมีการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

แสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน

posted Mar 14, 2016, 1:37 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Mar 14, 2016, 10:53 PM ]

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายวีระชาติ  สายใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เป็นตัวแทนแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 13 คน ที่ได้ฝึก
ประสบการณ์การสอนเป็นเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

posted Mar 14, 2016, 1:35 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 พร้อมกับถวายผ้าป่าศิษย์เก่า ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

อบรมแนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

posted Mar 14, 2016, 1:31 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Mar 14, 2016, 10:54 PM ]

วันที่ 3 มีนาคม 2559 คุณครูจากโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาได้มาแนะนำแนวทางการจัดการเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, ศิลปะ และสุขศึกษาพลศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3

posted Feb 29, 2016, 2:13 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

การสอบคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

posted Feb 26, 2016, 2:21 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 1-20 ของการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คนดีศรีเทา-ชมพู

posted Feb 26, 2016, 2:19 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Mar 14, 2016, 10:41 PM ]

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรคนดีศรีเทา-ชมพูแก่นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

ทุนการศึกษานักเรียนที่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา

posted Feb 26, 2016, 2:18 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายดิเรก  คุ้มเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

เยาวชนดีเด่น

posted Feb 26, 2016, 2:16 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Mar 14, 2016, 10:42 PM ]

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระชาติ  สายใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

posted Feb 23, 2016, 11:04 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสองพิทยาคมได้จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559

1-10 of 133