ข่าวกิจกรรม 59


ผ้าป่าสามัคคีและรดน้ำดำหัวครูอาจารย์อาวุโส

posted Apr 17, 2017, 10:00 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Apr 17, 2017, 10:36 PM ]

วันที่ 14 เมษายน 2560 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมเลี้ยงเจ้าที่ สรงน้ำพระ ผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าและรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์อาวุโส ณ โรงอาหารโรงเรียนสองพิทยาคม

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

posted Apr 5, 2017, 3:48 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 2 เมษายน  2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อคำมูล  ขอนดอก พ่อตาของรองวีระชาติ  สายใจ ณ บ้านลูนิเกต

แสดงความยินดีกับครูยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธและครูหัสยา ภักดี

posted Apr 5, 2017, 3:43 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Apr 5, 2017, 3:44 AM ]

วันที่ 31  มีนาคม 2560  นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ ในโอกาสได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์และ คุณครูหัสยา  ภักดี ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

การประชุมทบทวนการปฏิบัติงานโรงเรียนสองพิทยาคม

posted Mar 17, 2017, 12:14 AM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

posted Mar 13, 2017, 8:14 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งานแนะแนว โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 "ธาราพันธรักษ์ 42" ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมของ สนง.ปปช.

posted Feb 28, 2017, 7:03 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Feb 28, 2017, 7:03 PM ]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โดยการนำเสนอหนังสั้นของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ให้นักเรียนได้ชม

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

posted Feb 28, 2017, 6:57 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ

posted Feb 28, 2017, 6:53 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรม "เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ" โดยมีการจัดนิทรรศการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ(IS) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

มอบเกียรติบัตร "คนดี ศรีเทา-ชมพู"

posted Feb 28, 2017, 6:46 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Jun 29, 2017, 3:51 AM ]

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร "คนดี ศรีเทา-ชมพู" ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เยี่ยมชมศูนย์ศิลปะพื้นบ้านฯ

posted Feb 21, 2017, 1:45 PM by Pranee Songpittayakom

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปะพื้นบ้านอำเภอสอง โดยมีคณะครู-บุคลการทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมและหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอสองให้การต้อนรับ

1-10 of 124