ข่าว60‎ > ‎

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

posted Oct 12, 2017, 7:58 PM by Pranee Songpittayakom
งานวัดผลการศึกษา  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560 แล้วที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานวิชาการ  หรือคลิกที่เว็บไซต์  sgs
Comments