ข่าว60


ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

posted Oct 21, 2017, 9:33 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Oct 27, 2017, 11:28 PM ]

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกาศใช้ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 คลิกดูรายละเอียดที่เมนู
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw70mJ_JlA73dC1lclRDS3dfSk0?usp=sharing
หรือ   คลิกที่นี่

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

posted Oct 12, 2017, 7:58 PM by Pranee Songpittayakom

งานวัดผลการศึกษา  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560 แล้วที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานวิชาการ  หรือคลิกที่เว็บไซต์  sgs

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย

posted Oct 9, 2017, 1:30 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Oct 9, 2017, 1:31 AM ]

ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นั้น ในการนี้โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศดังแนบ และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560  คลิกดูรายละเอียด  ที่นี่

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย

posted Oct 6, 2017, 1:48 AM by Pranee Songpittayakom

ตามโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.นั้น ในการนี้โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังกล่าวตามรายชื่อในประกาศ และขอให้มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่นี่

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย

posted Sep 28, 2017, 7:09 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Sep 29, 2017, 8:18 AM ]

ด้วยโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนสองพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

posted Sep 18, 2017, 1:27 AM by Pranee Songpittayakom

ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการเรื่องกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 6 สอบวันที่ 26,28 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2560
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4 และ 5 สอบวันที่ 27,29 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2560
                                               รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

posted Aug 8, 2017, 5:46 PM by Pranee Songpittayakom

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว และท าสัญญาจ้างใน วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

posted Jul 26, 2017, 4:28 PM by Pranee Songpittayakom

ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องธุรการ อาคาร 3 โรงเรียนสองพิทยาคม เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

posted Jul 16, 2017, 6:28 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Jul 16, 2017, 6:29 PM ]

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้
วันที่ 18,20 กรกฎาคม 2560   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 4
วันที่ 19,21 กรกฎาคม 2560   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,5 และ 6
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบสอบถามพฤติกรรมต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

posted Jun 26, 2017, 9:20 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Jun 26, 2017, 9:31 PM ]

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนขอความมือนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15-19 ปี(ม.3-ม.6) กรอกแบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

1-10 of 40