ข่าว60


ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาสวัสดิการร้านค้าและร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำผลไม้ ประจำปีการศึกษา 2561

posted Mar 29, 2018, 9:27 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Mar 29, 2018, 10:07 PM ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลราคาสวัสดิการร้านค้าและร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำผลไม้ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้   สวัสดิการร้านค้า   ร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำผลไม้

ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

posted Mar 19, 2018, 7:22 PM by Pranee Songpittayakom

งานวัดผลการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานวิชาการหรือคลิกที่นี่  และสามารถดูได้อีกหนึ่งช่องทางจากระบบ SGS ของนักเรียนได้

ประมูลราคาสวัสดิการร้านค้าและร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำผลไม้ ประจำปีการศึกษา 2561

posted Mar 19, 2018, 1:05 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Mar 19, 2018, 7:16 PM ]

ประกาศโรงเรียนพิทยาคม เรื่อง การประมูลราคาสวัสดิการร้านค้าและร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำผลไม้ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ห้องพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2561 ยื่นซองประมูลในวันที่ วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2561 และเปิดซองในวันที่ 29 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2561


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

posted Feb 26, 2018, 1:34 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Feb 26, 2018, 1:38 AM ]

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2, 5-9 มีนาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2560

posted Feb 18, 2018, 8:05 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Feb 19, 2018, 9:16 AM ]

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม ได้จัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2560 ใน วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 11:00 น. นั้น บัดนี้ขอประกาศผลการแข่งขันดังเอกสารที่แนบ และขอแจ้งการรับรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับคนที่ได้อันดับที่ 1-20 ในระดับจังหวัด และ 1-20 ในเขตอำเภอสอง เลื่อนจากวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสองพิทยาคม

สอบคณิตระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560


การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2560

posted Feb 9, 2018, 11:58 PM by Pranee Songpittayakom

ด้วยลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม จะจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2560 ใน วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 11:00 น. โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครต่อทางโรงเรียนสองพิทยาคม หรือ ครูในกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสองพิทยาคม ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกับค่าสมัครสอบ คนละ 30 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ส่งงานนำเสนอ IS ปีการศึกษา 2560

posted Jan 28, 2018, 4:01 PM by Pranee Songpittayakom

ด่วน!!!  กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ปีการศึกษา 2560 ส่งงานนำเสนอ IS แต่ละกลุ่ม โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่องานตามด้วยระดับ เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี่-ม5 เป็นต้น ส่งงานทางเมล์  issp@songpit.ac.th ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

posted Dec 29, 2017, 11:22 PM by Pranee Songpittayakom

ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นั้น ในการนี้โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศดังแนบ และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ ลำดับที่ 1 และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 มกราคม 2561 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 3 มกราคม 2561  คลิกดูรายละเอียดที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ ที่นี่

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

posted Dec 27, 2017, 8:37 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Dec 27, 2017, 8:40 AM ]

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561 ตามตารางสอบดังแนบ

ตารางสอบกลางภาค 2-2560


ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

posted Dec 27, 2017, 8:23 AM by Pranee Songpittayakom

ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) นั้น ในการนี้โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังกล่าวตามรายชื่อในประกาศ และขอให้มาสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบสอน(กรณีสมัครสอบครูอัตราจ้าง)  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์(กรณีสมัครสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ)  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่นี่

1-10 of 52