พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

posted Oct 23, 2017, 1:57 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Oct 23, 2017, 1:57 AM ]
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอง
Comments