มอบทุนการศึกษา "คุณครูมยุรี ใจเอื้อ"

posted Nov 9, 2017, 2:50 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Nov 9, 2017, 2:50 PM ]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษา "คุณครูมยุรี  ใจเอื้อ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จำนวน 20 ทุน ในการนี้ทางโรงเรียนจึงขอกราบขอบพระคุณ "คุณครูมยุรี  ใจเอื้อ" เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
Comments