มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต

posted Nov 9, 2017, 2:57 PM by Pranee Songpittayakom
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต และเป็นตัวแทนฯไปแข่งขันในระดับภาพที่จังหวัดกำแพงเพชร
Comments