กิจกรรมทัศนศึกษาระดับ ม.5

posted Oct 21, 2017, 10:12 PM by Pranee Songpittayakom   [ updated Oct 21, 2017, 10:17 PM ]
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ จังหวัดเชียงราย
ภาพเพิ่มเติม
Comments